Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2015 - 2021 Associate Professor

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2014 - 2015 Assistant Professor

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2012 - 2014 Research Assistant PhD

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Managerial Experience

 • 2015 - Continues University Executive Board Member

  Hacettepe Üniversitesi, Avrupa Birliği İlişkileri Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2014 - Continues University Executive Board Member

  Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Hakları Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2023 - 2023 Head of Department

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2023 - 2023 Head of Department

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2021 - 2023 Fakülte Kurulu Üyesi

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Courses

 • Undergraduate Karşılaştırmalı Sosyal Refah Modelleri

 • Undergraduate SHO316 UYGULAMALI ARAŞTIRMA

 • Postgraduate SHO662 SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA İNCELEME

 • Postgraduate Migration and Multi-Cultural Social Work Sustainable Development

 • Undergraduate SHO230 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET Sustainable Development

 • Doctorate İHA722

 • Postgraduate Environment and Social Work

 • Doctorate SHO700 ÖZLE KONULAR

 • Postgraduate SHO600 ÖZEL KONULAR

 • Undergraduate SHO417 SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

 • Doctorate Küreselleşme ve Ulusötesi Sosyal Hizmet Sustainable Development

 • Postgraduate Participatory Evaluation in Humanitarian Action

 • Doctorate SHO737 FEMİNİST KURAM METHODOLOJİ VE SOSYAL HİZMET Sustainable Development

 • Doctorate İHA721 TEK TEK HAKLAR VE İÇERİKLERİ

 • Postgraduate SHO615 KARŞILAŞTIRMALI ÇOCUK VE GENÇLİK POLİTİKALARI

 • Undergraduate SHO385 FEMİNİST SOSYAL HİZMET

 • Postgraduate SHO505 RAPOR YAZMA

Advising Theses