Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

How to Create Generative Drawing Surrounded Instructional Videos for Strengthening Multi-Sensory Learning Experience

2022 International Visual Literacy Conference (IVLA 2022), Jyvaskyla, Finland, 10 October 2022

VisDNA Çerçevesine Göre Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Açıklayıcı Öğretimsel Grafiklerin İncelenmesi

8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2021) (Online), Trabzon, Turkey, 17 - 19 November 2021, pp.128-129

The Effect of Instruction Enriched with Simple or Complex Visuals on Developing Visual Literacy Skills

2021 International Visual Literacy Conference (IVLA 2021) (Online), Toledo, Philippines, 4 - 06 November 2021 Sustainable Development

Öğretimsel Videoların Etkisini Artırmak için Türetimci Çizim İlkesi: Video Tasarım Süreç Önerisi

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS2021) (Online), Rize, Turkey, 26 - 28 October 2021, pp.67-68

Enformasyon tasarımdan hareketle eğitsel oyunlaştırmanın görselleştirilmesi

VIIIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER2021) (Online), Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021, pp.1329-1331

Posters as a Way of Attention-Getting to the Next Course

2020 International Visual Literacy Conference (IVLA 2020) (Online), United States Of America, 24 - 26 September 2020

Kolaylık ve Kolaylaştırıcılık Açısından İnfografik Tasarım Süreci Adımları

Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019

Herkül’ün hikayesi: Bir eğitsel oyun modeli önerisi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (ICITS-2018), Turkey, 2 - 04 May 2019

Who Enacts Leadership Actions?: A Systematic Review on Technology Leadership

The Association for Educational Communications and Technology, Jacksonville, United States Of America, 6 - 11 November 2017

Game elements in Labours of Helcules

15th International Conference www/Internet 2016, Mannheim, Germany, 28 - 30 October 2016, pp.11-18

Game elements in Labours of Hercules

15th International Conference www/Internet 2016, Mannheim, Germany, 28 - 30 October 2016, pp.11-18 identifier

Kendi aracını getir uygulaması Özel Arı Okulları örneği

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (EPOD 2016), Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016

Towards more visual literate students Teachers are designing infographics

International Conference on New Trends in Education (ICNTE), İzmir, Turkey, 26 - 29 April 2016

Searching for visual literacy Secondary school students are creating infographics

European Conference on Information Literacy, Tallinn, Estonia, 19 - 21 October 2015, pp.59 Sustainable Development

Etkili infografik özellikleri nelerdir İnfografik tasarım değerlendirme rubriği geliştirme çalışması

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bakış açısından 21 yüzyıl öğrenen ve öğretmen özellikleri

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.188

Kavram haritalarından infografiklere Öğretmenlerle bilgi görselleştirme uygulaması

5. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Siyaseti ve Sorunlar Sempozyumu, 30 April - 02 May 2015, pp.202-211

A New Approach to Equip Students with Visual Literacy Skills: Use of Infographics in Education

2nd European Conference on Information Literacy (ECIL), Dubrovnik, Croatia, 20 - 23 October 2014, vol.492, pp.456-465 Sustainable Development identifier

Web 2 0 awareness of preservice teachers A longitudinal study based on innovation decision process

4th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN12, Barcelona, Spain, 02 July 2012 - 04 July 2013

WEB 2.0 AWARENESS OF PRESERVICE TEACHERS: A LONGITUDINAL STUDY BASED ON INNOVATION-DECISION PROCESS

4th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 2 - 04 July 2012, pp.1281-1287 identifier

Books & Book Chapters

Görsel yoğun oyunlaştırma tasarımlarına doğru

in: Eğitim ve Değişim, Kurt, A. A., Bardakçı, S., Karal, H., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.185-203, 2022

Learner Generated Video: Video Creation Process for Developing Visual Competencies

in: Visual Pedagogies in Higher Education, Kedra Joanna, Editor, BRILL, Leiden, pp.141-159, 2022

VISDNA çerçevesi doğrultusunda yorumlayıcı öğretimsel grafiklerin geliştirilmesi

in: Pedagojiden Uygulamaya Yansımalar: Teknolojinin Öğretim Ortamlarında Kullanımı, Alper ŞİMŞEK, Semra FİŞ ERÜMİT, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.295-316, 2022

Powerful Student-Facing Dashboard Design Through Effective Feedback, Visualization, and Gamification

in: Visualizations and Dashboards for Learning Analytics, Muhittin Sahin, Dirk Ifenthaler, Editor, Springer, pp.149-172, 2021

Making Good Use of Pictures

in: Handbook of Research on K-12 Blended and Virtual Learning Through the i²Flex Classroom Model, Maria D. Avgerinou, Peggy Pelonis, Editor, IGI GLOBAL, Hershey, pp.109-129, 2021

Görünüş Özelliklerini Buluşturan Öğretimsel Grafik Türü Olarak Video

in: E-Öğrenmede Videolar Uygulamalar ve Güncel Eğilimler, Mehmet Kokoç, Hale Ilgaz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.45-59, 2020

Dönüştürülmüş öğrenme modelinde düşünme becerileri: Kendi aracını getir uygulamasıyla infografik tasarım etkinliği

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı Hatice Ferhan, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Editor, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Ankara, pp.141-164, 2017

The Integration of Information and Communication Technologies into the Learning and Teaching Process Based on the Example of a Workshop

in: Various Aspects of ICT Integration in Education, Yasemin Koçak Usluel, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.393-413, 2017

Bilgisayar Dersliğinden Kendi Aracını Getir Uygulamasına

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, İşman Aytekin, Odabaşı Ferhan, Akkoyunlu Buket, Editor, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Ankara, pp.57-71, 2016

Eğitimde Bilgi Görselleştirme: Kavram Haritalarından İnfografiklere

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Editor, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Ankara, pp.271-287, 2015

Searching for Visual Literacy: Secondary School Students are Creating Infographics

in: Information Literacy Moving Toward Sustainability, Serap Kurbanoğlu, Joumana Boustany, Sonja Špiranec, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Loriene Roy, Editor, Springer International Publishing, pp.241-251, 2015 Sustainable Development

A New Approach to Equip Students with Visual Literacy Skills: Use of Infographics in Education

in: Information Literacy Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century, Serap Kurbanoğlu, Sonja Špiranec, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Ralph Catts, Editor, Springer International Publishing, pp.456-465, 2014 Sustainable Development