Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Maxillary and mandibular all-on-four implant designs: A review

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.22, no.8, pp.1033-1040, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of Cavity Design on the Fracture Resistance of Zirconia Onlay Ceramics

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.21, no.6, pp.687-691, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Laser Sintering Technology and Balling Phenomenon

PHOTOMEDICINE AND LASER SURGERY, vol.36, no.2, pp.72-77, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

THE EFFECTS OF POST-CORE AND CROWN MATERIAL AND LUTING AGENTS ON STRESS DISTRIBUTION IN TOOTH RESTORATIONS

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, vol.112, no.2, pp.211-219, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

EFFECTS OF ENVIRONMENT ON THE RELEASE OF NI, CR, FE, AND CO FROM NEW AND RECAST NI-CR ALLOY

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, vol.112, no.1, pp.64-69, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Finite element analysis of stress distribution on modified retentive tips of bar clasp

COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, vol.15, no.6, pp.609-613, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

THE EFFECT OF AUTOCLAVE AND HEAT POLYMERIZATION TECHNIQUES OF INTERNAL ADAPTATION OF ACRYLIC RESINS

atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2020 (Other Refereed National Journals)

THE EFFECT OF AUTOCLAVE POLYMERIZATION ON THE TENSILE STRENGTH OF VARIOUS DENTURE BASE MATERIALS

cumhuriyet dental journal, vol.23, pp.364-370, 2020 (Other Refereed National Journals) identifier

Evaluation of the Transverse Strength and Elastic Modulus of High Impact Denture Base Material

Journal of Dental Materials and Techniques, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tam ark implant destekli monolitik zirkonya sabit dental protezler Literatür derlemesi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, pp.160-167, 2019 (Other Refereed National Journals)

The impact of platform-switched implants on the marginal bone level and soft tissue dimensions

Cumhuriyet Dental Journal, vol.22, no.2, pp.198-210, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Zirkonya Dental İmplantlar: Klinik Parametreler, Yapısal Özellikler, Güncel Sistemle

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.29, no.3, pp.526-533, 2019 (Other Refereed National Journals)

YETİŞKİN BİREYLERDE YAŞ VE CİNSİYET İLE İLIŞKİLİ DİŞ KAYBI VE PARSİYEL DİŞSİZLİK”

Turkish journal of clinics and laboratory, vol.10, no.2, pp.156-162, 2019 (Other Refereed National Journals)

All-On-Four Concept in Implant Dentistry: A Literature Review

J Dent Oral Care Med, vol.3, no.2, pp.205, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Diş Hekimliğinde Kitin Ve Kitozan

atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, vol.26, no.1, pp.197-202, 2016 (Other Refereed National Journals)

Osseointegrasyon ve Kemik Rejenerasyonunda Kemik DokuMühendisliğinin Yeri

atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, pp.87-95, 2016 (Other Refereed National Journals)

Temporomandibular Eklem Tamir Ve Rejenerasyonunda Doku Mühendisliği Uygulamaları

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, pp.189-198, 2016 (Other Refereed National Journals)

Dental Kök Hücre Kaynakları Ve Kemik Doku Rejenerasyonunda KullanılmaPotansiyelleri

atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, pp.96-101, 2016 (Other Refereed National Journals)

Diş hekimliğinde düşük yoğunluklu kesikli ultrason kullanımının yeni kemik oluşumu ve osseointegrasyon üzerine etkileri

atatürk üniversitesi diş hekimliği dergisi, pp.115-122, 2016 (Other Refereed National Journals)

titanyum ve özellikleri

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., pp.151-159, 2015 (Other Refereed National Journals)

diş hekimliğinde nanopartiküllerin kullanım alanları

atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, pp.49-55, 2014 (Other Refereed National Journals)

SABİT VE HAREKETLİ PROTEZİN YENİDEN YAPIMI İLE ESTETİK VEFONKSİYONUN İYİLEŞTİRİLMESİ: OLGU SUNUMU

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg, vol.24, no.1, pp.108-112, 2014 (Other Refereed National Journals)

The effects of disinfectant solutions on the viscoelastic properties of acrylic resins

Cumhuriyet Dental Journal, vol.17, no.3, pp.205-214, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ANALYSIS OF EFFECTS OF DIFFERENT SINTERING PROCEDURES ONBI-AXIAL FLEXURAL STRENGTH IN MONOBLOCK ZIRCONIA SYSTEMS

Joint Meeting with the 43rd Annual Conference of theEuropean Prosthodontic Association, 4 - 07 September 2019

stres dağılımında zirkonya seramik protetik restorasyonların etkisi

TDB 24. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 27 - 30 September 2018

Protetik Diş Tedavisinde Laser Uygulamaları

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 12 November 2017

Maksiller All-on-four Tedavi Sistemi: Derleme.

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 12 November 2017

Mandibular All-on-four İmplantüstü Protezlerde Farklı Yüklemelerde Biyomekanik analizler.

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., 9 - 12 November 2017

Mandibular All-on-four İmplant Tasarımlarında Stress Dağılımının İncelenmesi

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., 9 - 12 November 2017

Konuşma bozukluklarında total protezlerin etkisi. Türk dişhekimleri birliği

Türk dişhekimleri birliği 23. Uluslararası dişhekimliği kongresi, 21 - 24 September 2017

Kısaltılmış dental ark konsepti.

Türk dişhekimleri birliği 23. Uluslararası dişhekimliği kongresi, 21 - 24 September 2017

Mandibular all-on four implant tasarımlarına ait farklı modellerde biyomekanik incelemeler.

Türk dişhekimleri birliği 23. Uluslararası dişhekimliği kongresi, 21 - 24 September 2017

diş teknikerliğinde meslek hastalıkları ve korunma yöntemleri

Mesleki Gelişim Sempozyumu-3-Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Turkey, 02 May 2017

All on four immediate function protocal 4 implant full arch fixed prosthesis recent developments

International Oral Research Association (ORAD) 1. International Scientific Congress, 18 - 20 November 2016

Platform Switching Concept in Implant Dentistry

International Oral Research Association (ORAD) 1. International Scientific Congress., 18 - 20 November 2016

the effect of silver nanoparticles AgNps on the flexural strength of polymethyl metacrylate acrylic resin

47 th meeting of continenttal european division of the international association for dental research (CED-IADR), 15 - 17 October 2015

diş kaybı ve dişsizlik insidansı üzerinde cinsiyet ve yaşın etkisi

22. Uluslararası türk prostdodonti derneği bilimsel kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

Books & Book Chapters

olgu sunumları

in: ağız ve diş sağlığı teknikerleri için dört elli diş hekimliği, gülay uzun, Editor, güneş tıp kitapevleri, Ankara, pp.593-600, 2016

ağız diş sağlığı teknikerliğinde dental terimler

in: ağız ve diş sağlığı teknikerleri için dört elli diş hekimliği, gülay uzun, Editor, güneş tıp kitapevleri, Ankara, pp.13-35, 2016

in: ağız ve diş teknikerliği için dört elli diş hekimliği, gülay uzun, Editor, güneş tıp kitapevleri, Ankara, pp.351-360, 2016

olgu sunumları

in: ağız ve diş sağlığı teknikerleri için dört elli diş hekimliği, gülay uzun, Editor, güneş tıp kitabevleri, Ankara, pp.593-600, 2016