Mandibular All-on-four İmplant Tasarımlarında Stress Dağılımının İncelenmesi


DURKAN R., DESTE G., OYAR P.

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., 9 - 12 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri