Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Determining Biology Teachers' Neuromyths and Knowledge About Brain Functions

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.45, no.204, pp.303-316, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier

An Analysis of Prospective Teachers' Perceptions Concerning the Concept of "Social Media" through Metaphors

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.14, no.1, pp.45-52, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

An Analysis of University Students' Perceptions of the Concepts of "Water" and "Water Pollution" through Metaphors

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.13, no.8, pp.4343-4350, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Can a multimedia tool help students’ learning performance in complex biology subjects?

South African Journal of Education, vol.35, no.4, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Epistemological Predictors of Prospective Biology Teachers' Nature of Science Understandings

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.11, no.4, pp.751-763, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

An Examination of Science High School Students' Attitudes towards Mathematics Course and Their Academic Self-Concept on the Basis of Various Factors

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, vol.14, pp.151-160, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

The Reflections of Science High School Students' Situational Factors to Their Attitudes towards Chemistry Courses and Their Academic Self-Concept

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, vol.14, pp.141-149, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

THE INFLUENCE OF JIGSAW TECHNIQUE-BASED TEACHING ON ACADEMIC ACHIEVEMENT, SELF-EFFICACY AND ATTITUDES IN BIOLOLOGY EDUCATION

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.39, pp.244-254, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier

ATTITUDES TOWARDS BIOLOGY COURSE AND THE ACADEMIC SELF CONCEPT OF THE STUDENTS ATTENDING AT ANKARA SCIENCE HIGH SCHOOL

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.38, pp.225-235, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Effects of computer courses on achievement, attitudes and self-efficacy beliefs regarding computers

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.33, pp.203-209, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Okul Öncesi Ağaç Bilim Okulu Etkinlikleri

İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.2, pp.84-101, 2019 (Other Refereed National Journals)

Intellectual Risk Taking When Learning aboutTechnology: Case of Prospective Science Teachers

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.1, pp.37-61, 2019 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin “Toprak Ve Toprak Kirliliği” Kavramlarına İlişkin Algılarının Metafor İle Analizi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.243-256, 2019 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Yakın Çevrelerindeki Ağaçları Tanıma Düzeyleri: Ankara İli Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.538-560, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilgileri Günlük Yaşamları İle İlişkilendirebilme Durumlarının İncelenmesi

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.7, no.1, pp.320-343, 2019 (Other Refereed National Journals)

Investigation Of Biology Teacher Candidates' With Ability To Associate Status Of Scientific Information

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.7, no.1, pp.320-343, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Biyoloji öğretmen adaylarının nanoteknoloji bilim dalına yönelik algıları

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

High school students’ metaphorical perceptions of biology and biology teacher concepts

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.13, no.1, pp.41-52, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

STUDENTS’ METAPHORICAL PERCEPTIONS RELATED TO REWARD AND PUNISHMENT INEDUCATION.

International Journal of Advanced Research (IJAR), 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The educational use of Facebook as a social networking site in Animal Physiology classes

World Journal on Educational Technology: Current Issues, vol.8, pp.258-266, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

HACETTEPE UNIVERSITY BIOLOGY TEACHER CANDIDATES SMARTPHONE USAGE IN EDUCATION

The Online Journal of New Horizons in Education, vol.6, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Do Teachers think of quitting their job

Global Journal of Business, Economics and Management, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANKARA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARI

Dokuz Eylül üniverstesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.31, pp.153-167, 2011 (Other Refereed National Journals)

Fen Lisesi Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Benlik Tasarımlarının İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.29, pp.90-102, 2011 (Other Refereed National Journals)

The reliability and validity study of the attitude scale for biology course

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.2185-2188, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Developing learning stations for the purification of waste water

Procedia Social and Behavioaral Sciences, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Biyoloji Öğretmenlerinin Araç Gereç Kullanımına Yönelik Tutumları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

Biology Teaching Self Efficacy Beliefs of the TeacherCandidates

Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences,, vol.39, no.1, pp.57-73, 2006 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 2006 (Other Refereed National Journals)

BİYOLOJİ DERSİNDE ARAÇ GEREÇ KULLANIMI AÇISINDAN ÖGRETMEN YETERLİLİKLERİ

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.150-158, 2005 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Öz yeterlik İnancı

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Yabancı dilde hazırlanan bir öğretmen öz yeterlik ölçeğinin türkçeye uygulanması

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, pp.260-267, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Biyoloji İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, Turkey, 3 - 05 July 2018

Biyoloji İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, Turkey, 3 - 05 July 2018

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nanoteknoloji Hakkındaki Düşünceleri

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde (ICES/UEBK-2017), 20 - 23 April 2017

EDUCATIONAL USE of FACEBOOK AS SOCIAL NETWORK IN ANIMAL PHYSIOLOGY COURSE

World Conference on Educational Sciences | WCES, Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016, vol.8

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NANOTEKNOLOJİ HAKKINDAKİ GELECEĞE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

Üniversite öğrencilerinin hava ve hava kirliliği kavramlarına ilişkin metaforik algıları

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 April 2016 - 24 April 2076, vol.6, pp.60-66

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TELEFON BAĞIMLILIKLARI

Uluslararası Öğretmen Eğitimi Konferansı 2015 (ITEC 2015), St. Petersburg, Russia, 2 - 04 September 2015, vol.6, pp.60-68

An Analysis of Teachers' Levels of Participation in Cultural Activities

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.968-972 identifier

Hacettepe University prospective biology teachers' self-confidence in terms of technological pedagogical content

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.931-934 identifier

The reliability and validity study of the attitude scale for physics course

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.3338-3341 identifier identifier

The reliability and validity study of the attitude scale for biology course

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2185-2188 identifier identifier

Biyoloji Fizik Kimya ve Matematik Öğretmeliği Öğrencilerinin Profil Araştırması

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 7-9 Eylül, Ankara, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, vol.3, pp.1392-1397

Books & Book Chapters

Design Process of Three-Dimensional Multi-User Virtual Environments (3D MUVEs) for Teaching Tree Species

in: Enriching Teaching and Learning Environments With Contemporary Technologies, Mehmet Durnali,İbrahim Limon, Editor, IGI GLOBAL, California, pp.117-137, 2020

Botanik Bahçeleri

in: Okul Dışı Öğrenme Ortamları , Ahmet İlhan Şen, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.216-241, 2019

Üniversite öğrencilerinin “hava ve hava kirliliği” kavramlarına ilişkin metaforik algıları

in: Eğitim BİLİMLERİNDE YENİLİKLER VE NİTELİK ARAYIŞI, ÖZCAN DEMİRER, SERKAN DİNÇER, Editor, Pegem Akademi, pp.241-258, 2016