Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Social Network Analysis of Academic Studies on Gifted People

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, no.197, pp.185-208, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ortaokul öğrencilerinin saygılı ve etik zihin (SEZ) özellikleri.

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.0, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.50-67, 2019 (International Refereed University Journal)

Başarı ve Başarısızlığa Yüklenen Nedenlere İlişkin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrenci Görüşleri

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.12, pp.148-164, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023 Eğitim Vizyonu Uygulayıcısı Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Öğretmen Adaylarının Yetişmelerinde Temele Alınan Eğitim Felsefeleri

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 March 2019

Psikolojik Danışman Adayları Meslekleri ile İlgili Neleri Bilmek İstiyor?

Vth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2 - 05 May 2018

Investigation of the Effectiveness of Bologna Process: Hacettepe University Education Faculty Case

6th International Conference on Education (IC-ED-2017), Zagreb, Croatia, 29 June - 01 July 2017, pp.84

Üstün Yetenekli 3.Sınıf Öğrencilerine Yönelik Tematik Öğretim Etkinlikleri: Uygulama ve Değerlendirme

International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices. (INTAG), 4 - 06 May 2017

Üstün Yeteneklilere Yönelik Tematik Etkinlikler: İlkokul Birinci Sınıf Örneği

International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices. (INTAG), 4 - 06 May 2017

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

An Analysıs Of The Gıfted Students Occupatıon Of Theır Dreams

Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices, 18 - 21 May 2016

Okul Öncesi Programların Üstün Özel Yetenek Açısından Sosyal Ağ Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Respectful and Ethical Minds In the Social Sciences Education Curricula

35th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference, 21 - 26 June 2015

The Opinions of Students about Ethical and Respectful Minds.

34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference, BelekAntalya, Turkey., 22 - 25 April 2014

The Opinions of Social Science Teachers about Ethical and Respectful Education Applications.

ISfTE: Teacher Education: Meeting the Needs of the New Generation, Hong Kong Baptist University., 27 - 31 May 2013

Developing an Attitude Scale for Course in Introduction the Educational Sciences.

I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Balıkesir, Turkey, 13 May - 15 October 2010

Books & Book Chapters

Öğretmen Yetiştirme Sistemimizin Geliştirilmesi

in: Eğitim Vizyonumuz Üzerine Tartışmalar, Doç.Dr.Fuat TANHAN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.16-24, 2019 Creative Commons License

Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Sistemi.

in: Gelecek İçin Eğitim Farklı Ülkelerde Program Geliştirme Çalışmaları, Demirel Özcan, Editor, Pegem A, 2011