Education Information

Education Information

 • 2008 - 2015 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2008 Post Graduate

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2003 Under Graduate

  Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Aile Ekonomisi Ve Beslenme Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  SAYGILI VE ETİK ZİHİN ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİMPROGRAMLARI VE ÖĞRENCİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr)

 • 2008 Post Graduate

  Başarı ve başarısızlığa yüklenen nedenlere ilişkin sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrenci görüşleri

  Hacettepe Üniversitesi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English