Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Publication Preview Source A Generalized Multi-Stage Adjusted, Latent Class Linear Mixed Model for Testing Genetic Association

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.1, no.1, ss.1-10, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Testing the Trend for Genotype Distribution of Hypertension Patients in Case-Control Studies

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN GENETICS, cilt.16, ss.16-21, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An analysis of Turkey’s Pisa 2015 results using two-level hierarchical linear modelling

Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.13, ss.720-727, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetik Çalışmalarında Ailesel Yakınlıkların Ölçümü için Sınıf içi ve Sınıflar Arası Korelasyon Katsayıları

journal of staticians: statistics and actuarial sciences, cilt.10, ss.96-103, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estimation of Sample Size and Power for General Full Factorial Design in Educational Experiments

Journal of Statisticians: Statistics and Actuarial Sciences, cilt.9, ss.79-86, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye deki İllerin 2012 2013 Örgün Eğitim İstatistikleri Bakımından Sınıflandırılması ve Sıralanması

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.4, ss.98-110, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Specification of Variance Covariance Structure in Bivariate Mixed Model for Unequally Time Spaced Longitudinal Data

International Journal of Statistics in Medical Research, cilt.4, ss.370-377, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Intra And Interclass Correlation Coefficients for Measuring the Familial Relatedness in Genetic Studies

The 10th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics, 16 - 18 Aralık 2017

Analyzing the Factors Affecting the Overall Performance onReading Skills by Using Two Level Hierarchical Liner Modelling

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.3-158

Karesel Olumsallik Tablolarinda Gen-Gen Etkileşimlerinin Analizi,

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017

Goodness of Fit Tests For Hardy Weinberg Equilibrium

3rd International Conference On Advances In Statistics, 28 - 30 Nisan 2017 identifier identifier identifier

Testing the trend for 2xk contingency tables

8th conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society, 11 - 15 Mayıs 2015