Education Information

Education Information

 • 2007 - 2011 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Çalışma hayatında öğrenilmiş çaresizlik ve tükenmişliğin nedenleri ve sonuçları üzerine bir çalışma

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Antecedents of feedback seeking behaviors

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi A.B.D.

Foreign Languages

 • C1 Advanced English