Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aromatherapy Massage for Neuropathic Pain and Quality of Life in Diabetic Patients

JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP, cilt.49, sa.4, ss.379-388, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Abstracts of the 2015 International MASCC ISOO Symposium

Supportive Care In Cancer, cilt.23, ss.1-388, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kanser Tedavisine Bağlı Gelişen OralMukozit Yönetiminde Kanıt TemelliTamamlayıcı Tedaviler

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Bakım Verme Yükü ve Hemşirelik Bakımı

Hacettepe Üniversitesi hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.61-69, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE EFFECT OF INHALATION AROMATHERAPY WITH ORANGE ESSENTIAL OIL ON NAUSEA, VOMITING AND ANXIETY DURING AUTOLOGOUS HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION

44th Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Lisbon, Portekiz, 18 - 21 Mart 2018, cilt.53, ss.828 identifier

Mukozit Yönetiminde Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015

Kemoterapi İlişkili Periferik Nöropatide Aromaterapinin Kullanımı

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Uygulama

HemŞirelik Bakımını Planlama İnanılmaz Kolay, Sütçü Çiçek Hatice, Özdemir Leyla, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd. Şti, İstanbul, ss.115-136, 2016

İnterdisipliner Rehabilitasyon Ekibi, Ampütasyonlu Kişiler İçin Klinik Rehabilitasyon Yönetimi, Politravma

Rehabilitasyon HemşireliğiUygulamaya Güncel Yaklaşım Rehabilitation Nursing A contemporary Approach To Practice, SÜTÇÜ ÇİÇEK Hatice , ÖZDEMİR Leyla , Editör, NOBEL Akademik Yayıncılık, ss.1-470, 2014

Diğer Kronik Hastalıklar

Rehabilitasyon Hemşireliği Uygulamaya Güncel Yaklaşım, Leyla Özdemir, Hatice Sütçü Çiçek, Editör, Nobel Akademik yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. LTD. ŞTİ, Ankara, ss.359-372, 2014

Ampütasyonlu Kişiler İçin Klinik rehabilitasyon Yönetimi

Rehabilitasyon Hemşireliği Uygulamaya Güncel Yaklaşım, Leyla Özdemir, Hatice Sütçü Çiçek, Editör, Nobel Akademik yayıncılık Eğitim Danışmanlık TİC. LTD. ŞTİ, Ankara, ss.296-316, 2014

Cilt Bütünlüğünün Sürdürülmesi

Rehabilitasyon Hemşireliği Uygulamaya Güncel Yaklaşım, Leyla Özdemir Hatice Sütçü Çiçek, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık TİC. LTD. ŞTİ, Ankara, ss.100-120, 2014