Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2011 - 2013 Araştırma Görevlisi

    Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü