Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Test Development Study on the Mental Rotation Ability

ANTHROPOLOGIST, cilt.20, ss.128-139, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Matematik Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, ss.393-403, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumları Öğretim Programında Matematik Dersi Olmalı Mı

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.43, ss.410-421, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Fizik Öğretmen Adaylarının İntegral Konusundaki Zihinsel Modellerinin İncelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, ss.154-161, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliliklerinin İncelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, ss.212-221, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları ve Mezuniyet Sonrası Planları Üzerine

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, ss.222-231, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

SKILL LEVELS OF PROSPECTIVE PHYSICS TEACHERS ON PROBLEM POSING

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.40, ss.105-116, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Matematik Öğretmen Adaylarının Lisans Derslerindeki Başarısızlıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi: Topoloji Dersi Örneği

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.216-230, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Kopya Yaklaşımları: Bir Olgubilim Çalışması

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.324-335, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYGULAMA ÖĞRETMENİ DEĞERLENDİRMELERİNİN UYGULAMA DENEYİMİNE GÖRE İNCELENMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.1048-1062, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

The Impacts of Dynamic Geometry Software on Graphing Abilities ofProspective Physics Teachers GeoGebra Sample

Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, cilt.7, ss.46-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Uzamsal Görselleştirme Üzerine Test Geliştirme Çalışması

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.8, ss.124-142, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Geometriye Yönelik Akademik Benlik Tasarımı Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Cinsiyet Sınav Deneyimi Değişkenlerine Göre İncelenmesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.26, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE ACTIVITIES TO APPLICATION OF LEARNING CYCLE IN PHYSICS EDUCATION

Balkan Physics Letters, cilt.19, ss.419-427, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen adaylarının problem çözme sürecindeki bilişsel farkındalıklarının incelenmesi

4th International Turkish Computer Mathematics Education Symposium, İzmir, Türkiye, 26 - 28 September 2019, ss.599-600
Link

MATERYAL KULLANIMININ UZAMSAL YETENEK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16 - 17 November 2018

INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS GENERATING EXAMPLE TYPES

7th International Eurasian Conferenceon Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2018), 28 - 31 August 2018
Link

Analysis of Metacognitive Skills and Van Hiele Levels ofGeometric Thinking through Various Variables

7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2018), 28 - 31 August 2018
Link

The evaluation of technology-based course materials developed by mathematics teachers

3rd World Conference on Science and Mathematics Education, Türkiye, 28 - 30 August 2017

Kopyanın Anatomisi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 28 - 30 September 2016

Matematiği Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Teknoloji Entegrasyonu Araçlar

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye, 16 - 18 May 2016

INVESTIGATION OF DEVELOPMENT ON MENTAL CUTTING ABILITY BY LATENT GROWTH MODEL

13th International Congress on Mathematical Education, Hamburg, Almanya, 24 - 31 July 2016

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE AKADEMİSYENLERİN KOPYAYA YAKLAŞIMLARI BİR OLGU BİLİM ÇALIŞMASI

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 May - 03 June 2016

Farklı İpucu Kullanımının Matematik Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yetenek Gelişimlerine Etkisi

III. Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve Uygulamaları Konferansı (IECMSA 2014), 25 - 28 August 2014

Determination of the Mental Cutting Ability of Prospective Mathematics Teachers

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2013), 25 - 27 June 2013
Link

An investigation of preservice physics teachers' use of graphical representations

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 February 2012, cilt.46, ss.3006-3010 Özet

A study of pre-service science teacher's graphing skills

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 February 2012, cilt.46, ss.2937-2941 Özet

Investigating students' abilities related to graphing skill

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 February 2012, cilt.46, ss.2942-2946 Özet

A study on the evaluation of problem posing skills in terms of academic success

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 February 2011, cilt.15, ss.2494-2499 Özet

A scale on logical thinking abilities

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 February 2011, cilt.15, ss.2476-2480 Özet

Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 23 - 25 September 2010

Fizik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Problem Kurma Beceri Düzeyleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16 - 18 May 2010

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okur Yazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16 - 18 May 2010

Öğretmen Adaylarının Dinamik Geometri Yazılım Programı Kullanabilme Becerileri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16 - 18 May 2010

Etkin Öğrenmeyi Artırıcı Öz Düzenlemelerin Motivasyonla İlişkisi

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi, 1 - 03 May 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

EĞİTİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018

Materyal Kullanımının Uzamsal Yetenek Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Harun Şahin, Abidin Temizer, Fatma Erdoğan, Editör, Ivpe, ss.63-82, 2018

Eğitim Teknoloileri Okumaları 2017

TERS-YÜZ SINIFLARDA MATEMATİK UYGULAMALARI ÖRNEĞİ:KUADRİKLER, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin Şişman, Editör, TOJET - The Turkish Online Journal ofEducational Technology, Ankara, 2017
Link

Visual-spatial Ability in STEM Education: Transforming Research Into Practice

Measuring Spatial Visualization: Test Development Study, Myint Swe Khine, Editör, Springer, ss.59-84, 2017

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR VE UYGULAMALARI Öğrenenler ve Öğretenler İçin

ÇEMBER VE DAİRE, Elçi, Aysun Nükhet; Bukova Güzel, Esra;Cantürk Günhan, Berna; Ev Çimen, Emre, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, 2016