Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Haziran 2019 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

    ESCI Kapsamındaki Dergi

  • Haziran 2018 necatibey eğitim fakültesi elektronik fen ve matematik eğitimi dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Haziran 2017 Teaching Computational Thinking in Primary Education

    Diğer Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap