Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Haziran 2019Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

    ESCI Kapsamındaki Dergi

  • Haziran 2018necatibey eğitim fakültesi elektronik fen ve matematik eğitimi dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Haziran 2017Teaching Computational Thinking in Primary Education

    Diğer Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap