Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beceri Temelli Sorularla Gelen Bilişsel Yük

Türkiye'de Matematik Eğitimi: Sorunlar, Çözüm Önerileri ve İyi Örnekler, Turkey, 20 - 21 September 2023

Ortaokul Öğrencilerinin Geometri Sorularının Çözümü Aşamasında Matematiksel Söylemlerinin İncelenmesi

5. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Turkey, 28 October 2021

Öğretmen adaylarının problem çözme sürecindeki bilişsel farkındalıklarının incelenmesi

4th International Turkish Computer Mathematics Education Symposium, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.599-600

MATERYAL KULLANIMININ UZAMSAL YETENEK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16 - 17 November 2018

INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS GENERATING EXAMPLE TYPES

7th International Eurasian Conferenceon Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2018), 28 - 31 August 2018 identifier identifier

Analysis of Metacognitive Skills and Van Hiele Levels ofGeometric Thinking through Various Variables

7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2018), 28 - 31 August 2018

Analysis of Metacognitive Skills and Van Hide Levels of Geometric Thinking through Various Variables

7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA), Kyiv, Ukraine, 28 - 31 August 2018, vol.2037 identifier identifier

The evaluation of technology-based course materials developed by mathematics teachers

3rd World Conference on Science and Mathematics Education, Turkey, 28 - 30 August 2017

Kopyanın Anatomisi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 28 - 30 September 2016

Matematiği Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Teknoloji Entegrasyonu Araçlar

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

INVESTIGATION OF DEVELOPMENT ON MENTAL CUTTING ABILITY BY LATENT GROWTH MODEL

13th International Congress on Mathematical Education, Hamburg, Germany, 24 - 31 July 2016

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE AKADEMİSYENLERİN KOPYAYA YAKLAŞIMLARI BİR OLGU BİLİM ÇALIŞMASI

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Uzamsal Yetenek Bileşenlerinin Birbirlerini Yordama Güçlerinin Belirlenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK 2014), Turkey, 11 - 14 September 2014

Farklı İpucu Kullanımının Matematik Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yetenek Gelişimlerine Etkisi

III. Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve Uygulamaları Konferansı (IECMSA 2014), 25 - 28 August 2014

Determination of the Mental Cutting Ability of Prospective Mathematics Teachers

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2013), 25 - 27 June 2013

Matematik Öğretmen Adaylarının Zihinde Kesme Yetenek Düzeylerinin Belirlenmesi

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2013), 25 - 27 June 2013

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTEGRAL KONUSUNDAKİ ZİHİNSEL MODELLERİNİN İNCELENMESİ

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Uluslararası KOnferansı, 15 - 17 May 2012

A study of pre-service science teacher's graphing skills

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2937-2941 identifier

Investigating students' abilities related to graphing skill

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2942-2946 identifier

An investigation of preservice physics teachers' use of graphical representations

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.3006-3010 identifier

A study on the evaluation of problem posing skills in terms of academic succes

Word Conferance on Educational Sciences 2011, 04 April 2011, vol.15, pp.2494-2499

A scale on logical thinking abilities

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2476-2480 identifier identifier

A study on the evaluation of problem posing skills in terms of academic success

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2494-2499 identifier identifier

Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 23 - 25 September 2010

Fizik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Problem Kurma Beceri Düzeyleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16 - 18 May 2010

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okur Yazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16 - 18 May 2010

Öğretmen Adaylarının Dinamik Geometri Yazılım Programı Kullanabilme Becerileri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16 - 18 May 2010

An Example to the Application of Analytic Hierarchy Process Which Is a Mathematical Analyze at Physics Teaching

European Science Education Research Association 2009 Conference, 31 August - 04 September 2009

Etkin Öğrenmeyi Artırıcı Öz Düzenlemelerin Motivasyonla İlişkisi

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi, 1 - 03 May 2009

Books & Book Chapters

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE STEM ETKİNLİKLERİ: TIP ÖRNEĞİ

in: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2023, Buket Akkoyunlu,Hatice Ferhan Odabaşı,Aytekin İşman, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.361-373, 2023

TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN BİLGİYİ SOYUTLAMA SÜRECİNDEKİ YERİ

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2023, Buket Akkoyunlu,Hatice Ferhan Odabaşı,Aytekin İşman, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.549-566, 2023

BEDENLENMİŞ BİLİŞ, İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE UYGULAMA ALANLARI

in: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI-2022, BUKET AKKOYUNLU, Editor, PEGEM YAYINCILIK, Ankara, pp.67-76, 2022

in: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI-2022, BUKET AKKOYUNLU, Editor, PEGEM YAYINCILIK, Ankara, pp.447-461, 2022

ÖKLİD GEOMETRİSİNİN İNŞASI VE ÖĞRETİMİ

in: GEOMETRİ ÖĞRETİM BİLGİSİ, BURÇAK BOZ YAMAN,ASUMAN DUATEPE PAKSU,ZÜLBİYE TOLUK UÇAR,SAFURE BULUT, Editor, PEGEM YAYINCILIK, Ankara, pp.31-61, 2022

Uzaktan Matematik Öğretimi: Etkinlik Önerileri

in: EĞİTİMDE TEKNOLOJİ OKUMALARI 2020, BUKET AKKOYUNLU,AYTEKİN İŞMAN,FERHAN ODABAŞI, Editor, Pegem Yayınları, Ankara, pp.112-123, 2020

GEOMETRİ TEOREMLERİ VE FARKLI YOLLARDAN İSPATLARI

in: GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRETİMİ, MELİHAN ÜNLÜ,ERHAN ERTEKİN, Editor, Pegem Yayınları, Ankara, pp.91-118, 2020

Matematik Eğitiminde Ters-Yüz Öğrenme

in: Uygulama Örnekleriyle Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Melihan Ünlü, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.179-196, 2020

Matematik Tarihi ve Felsefesi Çerçevesinde İspat veİspatlama

in: Matematiksel İspat ve Öğretimi, Işıkhan Uğurel, Editor, Anı Yayıncılık, pp.41-68, 2020

Materyal Kullanımının Uzamsal Yetenek Üzerine Etkisinin İncelenmesi

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018, Harun Şahin, Abidin Temizer, Fatma Erdoğan, Editor, Ivpe, pp.63-82, 2018

Measuring Spatial Visualization: Test Development Study

in: Visual-spatial Ability in STEM Education: Transforming Research Into Practice, Myint Swe Khine, Editor, Springer, pp.59-84, 2017

TERS-YÜZ SINIFLARDA MATEMATİK UYGULAMALARI ÖRNEĞİ:KUADRİKLER

in: Eğitim Teknoloileri Okumaları 2017, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin Şişman, Editor, TOJET - The Turkish Online Journal ofEducational Technology, Ankara, 2017

ÇEMBER VE DAİRE

in: TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR VE UYGULAMALARI Öğrenenler ve Öğretenler İçin, Elçi, Aysun Nükhet; Bukova Güzel, Esra;Cantürk Günhan, Berna; Ev Çimen, Emre, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, 2016

Metrics

Publication

85

Citation (WoS)

16

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

32

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

4

Project

7

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals