Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

AN EXAMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS' SMOKING BEHAVIOR BY USING THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.13, no.4, pp.497-507, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

EVALUATION OF AN INTERNATIONAL BLENDED LEARNING COOPERATION PROJECT IN BIOLOGY TEACHER EDUCATION

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.9, no.2, pp.87-96, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

REVIEW OF STATUS REGARDING BIOLOGY TEACHERS' USING NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.38, pp.267-278, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

CONTEXT AND METHODS ON RESPIRATION AND ENERGY ACQUISITION INTERESTING FOR STUDENTS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.37, pp.215-228, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Identification of student types based on their knowledge and their interests when learning with computer simulations

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.8, no.31, pp.135-150, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

ANALYSIS OF BIOLOGY TEACHER CANDIDATES' OCCUPATIONAL INTERESTS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.35, pp.351-361, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Identification of types of biology teachers based on their attitudes

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.7, no.29, pp.157-169, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Investigation of in-service and pre-service science teachers’xx perceptions of scientific process skills

Asian Journal of University Education, vol.16, no.2, pp.104-115, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Review of the Values in Biology Textbooks of Secondary Education

Sakarya University Journal of Education, 2020 (Other Refereed National Journals)

Survey for describing students smoking behavior

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.116, pp.298-302, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Gençlerin canlı türlerini koruma eğilimlerine bireysel yeterlik ve grup yeterliği inancının etkisi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.289-294, 2012 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen adaylarının etkin öğrenme-öğretme ortamı hakkındaki görüşlerinin farklı yöntemler kullanılarak tespit edilmesi.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, pp.117-126, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin 1996 1997 ÖSS ve ÖYS Biyoloji Sorularındaki Başarılarının Karşılaştırılması

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.18, pp.35-41, 2000 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de ortaöğretim kurumlarında biyoloji öğretiminin değerlendirilmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaöğretimde Görevli Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Alanı Öğretmenlerinin E-içerikler Hakkındaki Görüşleri

ICOPR 2020 1st International Congress of Pedagogical Research 24-26 JUNE Düzce /Turkey Proceedings Book http://ijpes.com/ www.j-psp.com https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijolt www.ijopr.com http://icopr.duzce.edu.tr/ Text ISBN: 978-605-06356-2-1, Turkey, 24 June 2020

Biyoloji Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi

VII. International Eurasian Educational Research Congress, Turkey, 10 - 13 September 2020

ANALYSIS OF SCIENTIFIC PROCESS SKILLS AND RELEVANT PERCEPTIONS AMONGSCIENCE TEACHERS AND PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), İzmir, Turkey, 28 April - 01 May 2019

Egriova Nature Park. Eco-tourism rising in Ankara

2. Sustainable Development Conference, 5 - 07 July 2014

9 sınıf biyoloji ders kitabının içerik analizi ile değerlendirilmesi

IX. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 23 - 25 September 2010