Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Alan Yeterliklerine Dayalı Gereksinim Çözümlemesi

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.40, ss.241-253, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Subject Field Competency Analysis of Teachers of Turkish as a Foreign Language

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.40, ss.241-253, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EDUCATIONAL ISSUES AND IMAGE OF TEACHER IN THE NOVEL "THE FIRST TEACHER" BY CENGIZ AYTMATOV

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, ss.202-210, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TECHNOLOGY RELATED EXPECTATIONS OF TURKISH AS A SECOND LANGUAGE LEARNERS AT HACETTEPE UNIVERSITY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.14, ss.282-291, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier