Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Alan Yeterliklerine Dayalı Gereksinim Çözümlemesi


Creative Commons License

KALFA M.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, no.181, pp.241-253, 2015 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 40 Issue: 181
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.241-253
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of the present study is to elicit the qualifications needed by teachers teaching Turkish as a foreign language for performing their duties more effectively in line with their opinions. In this study, data were collected by means of a survey from teachers teaching Turkish as a foreign language. For this purpose, qualifications reported in the doctorate dissertation written by Mete (2013) were capitalized on. As a result of the study, it was found that in the Professional Knowledge section, the teachers need the most training on making use of literary works in teaching of a language; in Professional Skills Section, they need the most training on in-class and out of-class activities that can meet students’ expectations, are student-centered, motivating, and suitable for students’ language proficiency levels, learning styles and learning needs; in Professional Attitude and Values Section, they need the most training on making necessary warnings about the correct use of Turkish

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin görevlerini daha etkin yerine getirebilmek için kendi görüşleri doğrultusunda gereksinim duydukları konuları ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda Mete (2013) tarafından geliştirilen alan yeterliklerinden yararlanılmıştır. Tarama modelindeki bu çalışmada veriler yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerden bir anket formu kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcıların, yeterliklerle ilgili hangi konularda gereksinim hissettikleri sorgulanmıştır. Böylece doğrudan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi hedef alınarak eğitim alamayan öğretmenlerin, gereksinim hissettikleri bilgi alanları ortaya çıkmaktadır. Sonuçlara göre öğretmenlerin, Mesleki Bilgi Bölümünde “Dil öğretiminde edebiyat ürünlerinden faydalanma”, Mesleki Beceri Bölümünde “Öğrenci beklentilerini karşılayacak öğrenci merkezli, güdüleyici, öğrencilerin dil gelişim düzeyleri, öğrenme biçimleri, öğrenme gereksinimlerine uygun sınıf içi ve dışı etkinlikler”, Mesleki Tutum ve Değerler Bölümünde “Türkçenin doğru kullanılması için gerekli uyarılarda bulunma maddeleri en fazla eğitim gereksinimi duydukları konular” olarak belirlenmiştir.