Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

From Left Music to ‘New Left’ Music in Turkey: The Case of Bulutsuzluk Özlemi

Music and Socialism since 1917 Conference, Nottingham, United Kingdom, 7 - 08 July 2017

Past as Other: Reflections on Islam and the Ottoman Empire in the Early Turkish Republican Novel

CRIPT, Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives, Ankara, Turkey, 22 - 26 May 2017

A Former Enemy, A Strange Model: The Paradoxical Image of Britain in Turkish Novels, 1928-1938

The British Empire and the Turkish Republic in the 1920s and 30s, Cambridge, Canada, 31 March - 01 April 2017

A Way of Opposition Turkish Literature and Instrumental Madness

The Making Sense Of: Madness Project - 8th Global Meeting, Oxford, United Kingdom, 15 - 16 September 2015

Aktrisler Roller Temsiller Halkevi Sahnelerinde Kadınlar ve Kadınlık

Türkiye Sosyal Bilimler Derneği 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 4 - 06 December 2013

Ömer Seyfeddin as a Patriotic Agitator Miroslav Hroch s Social Preconditions Phase B of Turkish Nationalism

The 4th Turkish Studies Project Conferance of the University of Utah, 6 - 08 June 2013

1945 1950 Yılları Arasında Türkiye de Sol Basın Demokrasi ve Marksizm Tartışmaları

Türkiye Sosyal Bilimler Derneği 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 14 - 16 December 2011

Karpiç Yeni Ülkenin Yeni Merkezinde Bir Lokanta

Kültür Araştırmaları Derneği VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 8 - 10 September 2011

Unutma ve Hatırlama Arasında Tiyatro Devekuşu Kabare Oyunlarında Özal Yılları

Ulusal İletişim Kongresi: Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Turkey, 13 - 15 May 2010

Linç Kültürünün Oluşumunun Erken Dönem Örnekleri Tan Gazetesi Baskını

Siyasi İlimler Türk Derneği IV. Ulusal Siyasal Bilimler Kongresi, Turkey, 01 November 2006

Books & Book Chapters

Çerkeslik ya da Janus’un İleriye Bakan Yüzü

in: Çerkeslerin Geleceği Üzerine Düşünmek: Kültür, Toplum ve Demokrasi, M. C. Taymaz,S. Alankuş, Editor, Dipnot Kitabevi, Ankara, pp.313-329, 2022

"Kadını Esarete Tâbi Tutan Erkek Değil Cemiyettir": Sabiha Sertel ve Burjuva Ahlakı Üzerine

in: Sabiha Sertel: Hayatı ve Entelektüel Mirası , Barış Çatal, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.151-166, 2022

Basın, Parti, Sendika: Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Türkiye Solu

in: Modernizmin Yansımaları: 40'lı Yıllarda Türkiye, Barbaros R. Funda, Zürcher Erik Jan, Editor, Efil, Ankara, pp.310-340, 2022

Milliyetçiliğin Serüveni: Tarih, Gündelik Yaşam ve Şimdiki Zaman

in: Ne Mutlu Eşitim Diyene - Milliyetçilik Tartışmaları , Y. Çongar,M. Arslantunalı,L. İsvan, Editor, Kıraathane Kitapları, İstanbul, pp.16-45, 2021

Vazgeçişte Vazgeçilemeyenler: Gündelik Milliyetçilik ve Hollanda'da "Expat" Deneyimleri

in: Vazgeç(me)mek, Yücel Demirel,Deniz Parlak, Editor, Nika Yayınevi , Ankara, pp.103-126, 2021

“Arzu”nun Sürekliliği ya da Yetmişlerden Günümüze Ertem Eğilmez Sineması

in: Türkiye'nin 1970'li Yılları, Mete Kaan Kaynar, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.959-970, 2020

İbrahim’in ‘Tek İdeolojik Sorunu’ ya da Pardon’daki Enişteyi Yanlış Bilinç Olarak Okumak

in: Enişte Risalesi, Tanıl Bora,Mustafa Çiftci, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.29-58, 2019

Bir Faşist Minimum Olarak Korku(suzluk)

in: Siyasetteki Gölge: Korku, Emre Erdoğan,Pınar Uyan Semerci, Editor, Ithaki Yayınları, İstanbul, pp.111-124, 2019

Ütopya, Nostalji, Yas: Erken Cumhuriyet Döneminden Gelecek Tahayyüleri

in: Ütopyalar - Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer, Bora A., Dede K., Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.285-316, 2018

Altmışlı Yılların Anayasal Gündemi ya da Bir Siyasal Özne Olarak 1961 Anayasası

in: Türkiye’nin 1960’lı Yılları, Mete Kaan Kaynar, Editor, İletişim Yayınları, Ankara, pp.809-845, 2017

A Way of Opposition: Turkish Literature and Instrumental Madness

in: Muses Mystics Madness The Diagnosis and Celebration of Mental Illness, Klaumber, Anna , Editor, Interdisciplinary Press, Oxford, pp.79-88, 2016

"Erkek Doğmadık Diye Yurdumuza Küs Müyüz?" : Halkevi Sahnelerinden Kadın Kesitleri

in: Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet Edebiyat Medya Siyaset, Simten Coşar, Aylin Özman, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.257-288, 2015

Forum Dergisi

in: Türkiye nin 1950 li Yılları, Mete Kaan Kaynar, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.451-465, 2015

Cemil Meriç’te İslam ve Sosyalizm İlişkisi Üzerine

in: Türkiye de İslam ve Sol, Bayram Koca, Editor, Vivo Yayınevi, İstanbul, pp.272-286, 2014

Türk Sağı ve Masonluğun Söylemsel İnşası: İktidar, Bilinmezlik, Komplo

in: Türk Sağı Mitler Fetişler Düşman İmgeleri, Güven G. Özkan & İnci Ö. Kerestecioğlu, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.169-202, 2012

Kurtuluş Savaşı, Sol ve Romanın Kesişiminde ‘Kutsal İsyan’ı Okumak

in: Resmi Tarih Tartışmaları 11 Resmi İdeoloji ve Sol, Mete Kaan Kaynar, Editor, Özgür Üniversite Yayınları, Ankara, pp.271-322, 2011

Resmi İdeolojinin Türk Usulü Epigonları: Behçet Kemal Çağlar Üzerine Bir Deneme

in: Resmi Tarih Tartışmaları 10 Rejim ve Ritüelleri, Mete Kaan Kaynar, Editor, Özgür Üniversite Yayınları, Ankara, pp.211-258, 2010

Eskiden 'Yeni'ye Süreklilikler ve Kesintiler: Sol ve Milliyetçilik

in: Yeni Sol Yeni Sağ, Armağan Öztürk, Editor, Phoenix Yayınları, Ankara, pp.133-164, 2010

İnönü'den Bayar'a 'Gericilik': Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Din Merkezli Tartışmalar

in: Resmi Tarih Tartışmaları 7 31 Mart tan Günümüze Gericilik Söylemi, Fikret Başkaya , Editor, Özgür Üniversite Yayınları, Ankara, pp.87-118, 2009

Ezoterizm, Kemalizm ve Din: Kutsal Bir Kitap Olarak Nutuk

in: Resmi Tarih Tartışmaları 5 Nutuk, Fikret Başkaya & Mete Kaan Kaynar, Editor, Özgür Üniversite Yayınları, Ankara, pp.139-198, 2008

Çok Partili Demokrasi Söylemi

in: Resmi İdeoloji Sözlüğü, Fikret Başkaya, Editor, Özgür Üniversite Yayınları, Ankara, pp.83-99, 2008