Education Information

Education Information

  • 1981 - 1984 Doctorate

    Justus-Liebig Universitaet Giessen, Landwirtschatliche Fakultaet, Germany

Dissertations

  • 2014 Postgraduate

    Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Çözeltiler Konusunda Öğrenci Başarısına Ve Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi

    Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü