Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Analysing Thematic Progression Patterns of Learners Turkish as a Foreign Language

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TEACHING TURKISH AS A HERITAGE AND FOREIGN LANGUAGE, Brussels, Belgium, 26 - 27 September 2023

Anlatı Empatisi Bağlamında Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Kurmaca Metinler

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 2022, Ankara, Turkey, 11 November 2022

Okuma Sürecini Yönlendiren Söylemsel Unsurlar: Kestirim Kategorileri

14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.292 Creative Commons License

İş Gücü Göçü Üzerine Yapılan Lisansüstü Çalışmalarda Dil Olgusu

Türk Diasporasında Anadili ve Çiftdillilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 04 July 2022, pp.5 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Zihinselleştirme Olgusunun Dilsel Görünümleri ve Göç Teması Bağlamında Okur Deneyimine Sunduğu İmkânlar: “Kuş Olsam Evime Uçsam” Örneği

in: Current Researches on Cultural Groups in Education, Şenel Poyrazlı, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.87-99, 2022 Creative Commons License

Metrics

Publication

12

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals