Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Individual and socio-demographic determinants of suicide: An examination on WHO countries

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY, cilt.66, sa.2, ss.124-128, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of economic crisis on suicide cases: An ARDL bounds testing approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY, cilt.66, sa.1, ss.34-40, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

How Turkish Private Hospitals use Social media: A Qualitative Study

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, cilt.45, sa.1, ss.34-43, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of the efficiency of dental services in Turkey

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, cilt.7, sa.2, ss.173-181, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Violence Against Doctors and Nurses in Hospitals in Turkey

JOURNAL OF FORENSIC NURSING, cilt.12, sa.1, ss.26-34, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelerin Duygusal Emek Düzeyleri Bağlamında Performanslarının İncelenmesi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018

Assessment of the Effect of Public Hospitals Associations on Efficiency of Ministry of Health Hospitals

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 Ekim 2017

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF PRIMARY HEALTH SERVICES IN TURKEY

INTERNATIONAL CONGRESS OFMANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, 20 - 21 Mayıs 2017

Health literacy

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.2629-2633 identifier