Education Information

Education Information

 • 2017 - 2024 Doctorate

  Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Turkey

 • 2023 - 2023 Doctorate

  Universitaet zu Köln, Humanwissenschaftliche Fakultät , Germany

 • 2015 - 2017 Postgraduate

  Kocaeli University, Sınıf Öğretmenliği A.B.D., Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Istanbul Aydin University, Faculty Of Educatıon, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2024 Doctorate

  Integrating music education into life science course in the primary school

  Anadolu University

 • 2017 Postgraduate

  A study on the relation between basic education teachers' behavioral-instructional class management perceptions and their efficacy Sustainable Development

  Kocaeli University, Sınıf Öğretmenliği A.B.D.

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • A1 Beginner German

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022How to Be a Peer Reviewer

  Other , SAGE Journals

 • 2022Temel Müzik Teorisi 1 / Fundamental Music Theory 1

  Other , Udemy

 • 2022Müzik Teorisi (Armoni): 1 / Music Theory (Harmony): 1

  Other , Udemy

 • 2021Kuramdan Uygulamaya Sistematik Literatür İnceleme Kursu (KUSLİK) / Systematic Literature Review Course from Theory to Practice

  Vocational Training , TÜBİTAK

 • 2021Nicel Araştırma Yöntemleri: Deneysel Desenler / Quantitative Research Methods: Experimental Designs

  Vocational Training , Sobiad Akademi - Prof. Dr. Şener Büyüköztürk

 • 2021An Introduction to Peer Review

  Other , Web of Science Academy

 • 2021Good Citation Behavior

  Other , Web of Science Academy

 • 2021The Publons Academy Practical Peer Review

  Other , Publons Academy

 • 2021Müzik ve Müzikle Drama Eğitimi / Music and Drama through Music

  Other , Udemy

 • 2020TÜBİTAK SOBAG Projeleri İçin Teorik ve Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi / Theoretical and Applied Project Writing Training for TÜBİTAK SOBAG Projects

  Project Management , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 2017Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çalıştayı "Nitel Araştırmalarda Doğru Bilinen Yanlışlar" / Familiarly Known Errors in Qualitative Research

  Other , Anadolu University

 • 2017Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çalıştayı "Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM)" / Structural Equation Modeling

  Data Analysis , Anadolu University

 • 2016Orff Schulwerk ve Beden Perküsyonu Eğitimi / Orff Schulwerk and Body Percussion Training

  Other , Orff Center of Turkey

 • 2016“ ŞARKI SÖYLE, DANS ET” Müzik ve Hareket Pedagojisi Eğitimi / SING, DANCE: Music and Movement Pedagogy Training

  Other , Orff Center of Turkey

 • 2009Gitar Eğitimi (2. ve 3. Seviye) / Guitar Training (2nd and 3rd Level)

  Other , KO-MEK, General Directorate of Apprenticeship and Non-Formal Education

 • 2007Batı Müziği Bölümü, Gitar Branşı Eğitimi / Guitar Training (2nd and 3rd Level)

  Other , Gölcük Municipality Conservatory, Western Music Department

 • 2003Saz Kursu / Saz Course

  Other , İhsaniye Social Center, Human Resource Development Foundation

 • 2001Bağlama Kursu / Bağlama Course

  Education Management and Planning , General Directorate of Apprenticeship and Non-Formal Education