Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Spectral analysis of lithium tremor

Archives of Neuropsychiatry, vol.58, pp.268-273, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Parkinson's Disease

NANOTECHNOLOGY METHODS FOR NEUROLOGICAL DISEASES AND BRAIN TUMORS: DRUG DELIVERY ACROSS THE BLOOD-BRAIN BARRIER, pp.241-269, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier

Childhood optic neuritis: The pediatric neurologist's perspective

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY, vol.13, no.5, pp.452-457, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Reversible acute cognitive dysfunction induced by bilateral STN stimulation

JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.256, no.8, pp.1360-1362, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Diabetic uremic syndrome

JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.255, no.9, pp.1415-1416, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Recurrent alien hand syndrome in a multiple sclerosis case

NEUROLOGIST, vol.14, no.5, pp.316-317, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Neuroprotective Treatments in Parkinson’s Disease

Turkish Journal of Neurology, vol.25, no.4, pp.189-197, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Bazal Gangliyonların Fonksiyonel Organizasyonu:Güncel Anlayışlar ve Hareket Hastalıklarının Tedavisindeki Yansımaları

Türkiye Klinikleri Journal of Neurology Hareket Bozuklukları Özel Sayısı, vol.8, no.2, pp.9-19, 2015 (Other Refereed National Journals)

Downbeat nystagmus due to oxcarbazepine intoxication

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.15, no.3, pp.149-152, 2009 (Other Refereed National Journals)

Department of Neurology, Faculty of Medicine, University of Hacettepe, Ankara, Turkey

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.15, no.3, pp.149-152, 2009 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Parkinson Hastalığının Tedavisinde Yakın Gelecek

HAREKET BOZUKLUKLARININ TANI VE TEDAVİSİNDE ALGORİTMİK YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU, Turkey, 10 - 11 October 2020

Hareket Bozuklukları Fonksiyonel Nöroanatomisi

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Akademisi, Metabolik Hastalıklarda Hareket Bozuklukları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 March 2020

Sarkopeni-Kognisyon ve Hareket

Sarkopeni 5K 1D, Ankara, Turkey, 22 February 2020

Distoni Genetiği

3. Nörobilim Kongresi, Farklı Disiplinlerde Aynı Beyin, İstanbul, Turkey, 14 - 15 December 2019

The role of microbiota in Parkinson’s disease

7th International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2019

Generation and characterization of iPSC lines derived from patients with GBA mutations

13th European Working Group on Gaucher Disease Meeting, Clermont-Ferrand, France, 4 - 06 July 2019, pp.50

Konversiyon bozukluğu (İşlevsel Nörolojik Belirti Bozukluğu): Terminoloji, Tanı ve Ayırıcı Tanı

23. Türk Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 10 - 13 April 2019, vol.30, pp.34

RAPAMYCIN TREATMENT ENHANCES COGNITIVE FUNCTION IN THE AAV-MEDIATED HIPPOCAMPAL ALPHA-SYNUCLEINOPATHY IN RAT

14th International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases AD/PD 2019, Lisbon, Portugal, 26 - 31 March 2019

A promising model for cognitive dysfunction in Parkinson’xxs Disease by AAV-mediated alpha-synuclein overexpression in hippocampus

International Congress of Parkinson’xxs Disease and Movement Disorders, Victoria-City, Hong Kong, 5 - 09 October 2018, vol.33, pp.586

Retinal and choroidal changes in autosomal recessive PD are similar to idiopathic PD

International Congress of Parkinson’xxs Disease and Movement Disorders, Hong Kong, Hong Kong, 5 - 09 October 2018, vol.33, pp.721

A promising model for cognitive dysfunction in Parkinson’s Disease by AAV-mediated alpha-synuclein overexpression in hippocampus

22nd International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders (MDS), Victoria-City, Hong Kong, 5 - 09 October 2018

Analysis of genetic background in Turkish early onset Parkinson’s disease patients

6th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Turkey, 05 September 2018, pp.46

AAV-aracılı Alfa-sinükleinopati Modelinde Zamana Bağlı Motor Değişiklikler

HÜCRE ÖLÜMÜ ARAŞTIRMA DERNEĞİULUSLARARASI KATILIMLINÖRODEJENERASYON / NÖROREJENERASYON ÇALIŞTAYI, Turkey, 4 - 05 May 2018

Demans: Tanım, Fizyopatoloji, Klinik Özellikler ve Tedavi

49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 24 - 30 November 2017

Motor dysfunction in AVV-mediated alpha-synuclein overexpression model of Parkinsonism in relation to synaptic organization in striatum

The 13th International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases and Related Neurological Disorders, AD/PD™ 2017, Vienna, Austria, 29 March - 02 April 2017

Parkinsonism due to hypermanganism in the background of cirrhosis and recovery by CaNaEDTA

International Congress of Parkinson’xxs Disease and Movement Disorders, Berlin, Germany, 19 - 23 June 2016, vol.31, pp.595

What is the difference between the cognitive profiles of Huntington’s and PD?

The 13th International Conference on Alzheimer’xxs and Parkinson’s Diseases and Related Neurological Disorders, AD/PD™ 2015, Nice, France, 18 - 22 March 2015

Pathophysiology underlying drooling in PD: Bradykinesia of swallowing

17th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Sydney, Australia, 16 - 20 June 2013

The impact of non-motor symptoms on quality of life in PD and dopamine dysregulation syndrome

17th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Sydney, Australia, 16 - 20 June 2013

Lityum tremorunun spektral analizi

8. Ulusal Hareket Bozuklukları ve Parkinson Hastalığı Kongresi, Muğla, Turkey, 30 - 04 September 2009

Reversible acute cognitive dysfunction induced by bilateral STN stimulation

12th International Congress of Parkinsons Disease and Movement Disorders, Chicago, United States Of America, 22 - 26 June 2008, vol.23, pp.126-127

Epilepsi ve porfiri birlikteliğinde ilaç seçimi

43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 15 November 2007, vol.13, pp.120

Clinical and prognostic features of bilateral and unilateral recurrent optic neuritis

8th European Neuro-opthalmology Society (EUNOS) Meeting, İstanbul, Turkey, 26 - 29 May 2007, vol.31

Yabancı el sendromunun farklı yüzleri

42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 November 2002 - 17 November 2006, vol.12, pp.77-78

Books & Book Chapters

Parkinson Hastalığının Patofizyolojisi

in: Hareket Bozuklukları Akıl Notları, Muhittin Cenk Akbostancı, Fatma Tuğra Karaarslan Türk, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.11-17, 2020

Motor Kontrol: İstemli ve istemdışı hareketlerin fizyolojisi

in: Hareket Bozuklukları İlkeler ve Uygulamalar, Cenk Akbostancı, Editor, Veri Medikal Yayıncılık, Ankara, pp.43-64, 2020

Huntington Hastalığı ve Benzerleri

in: Hareket Bozuklukları Akıl Notları, Muhittin Cenk Akbostancı, Fatma Tuğra Karaarslan Türk, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.305-310, 2020

Genetik Formları Ayırt Etmek ve Cost-Effective Genetik Test İstemek İçinKlinik İpuçları

in: Hareket Bozuklukları Akıl Notları, Muhittin Cenk Akbostancı, Fatma Tuğra Karaarslan Türk, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.72-76, 2020

Ataksiler

in: Hareket Bozuklukları Akıl Notları, Muhittin Cenk Akbostancı, Fatma Tuğra Karaarslan Türk, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.335-349, 2020

Ekstremite Distonileri ve Uğraş Distonisi

in: Hareket Bozuklukları Akıl Notları, Muhittin Cenk Akbostancı, Fatma Tuğra Karaarslan Türk, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.287-289, 2020

Ataksi

in: Nöroloji Ders Kitabı, , Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.223-234, 2019

Primer Distonide Derin Beyin Stimülasyonu

in: Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklarda Derin Beyin Stimülasyonu, Yasin Temel, Ersoy Kocabıçak, M. Cenk Akbostancı, Okan Doğu, Ali Savaş, Editor, US Akademi, pp.203-217, 2019

Hareket hastalıkları

in: Nöroloji ders kitabı, , Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.203-222, 2019

Parkinson’s Disease

in: Nanotechnology Methods for Neurological Diseases and Brain Tumors: Drug Delivery across the Blood–Brain Barrier, Gürsoy-Özdemir Yasemin,Bozdag-Pehlivan Sibel,Sekerdag Emine, Editor, Academic Press , Londrina, pp.241-269, 2017

Parkinson’s Disease

in: Nanotechnology Methods for Neurological Diseases and Brain Tumors, Yasemin Gürsoy-Özdemir, Sibel Bozdag-Pehlivan, Emine Sekerdag, Editor, Elsevier, Londrina, pp.241-269, 2017

Indirect pathway

in: Reference module in neuroscience and biobehavioral psychology, , Editor, Elsevier, pp.1-4, 2017

Tardif Sendromlar

in: Hareket Bozuklukları, Bülent Elibol, M. Cenk Akbostancı, Raif Çakmur, Gürdal Şahin, Editor, Rotatıp Kitabevi, Ankara, pp.403-411, 2011

Bazal gangliyonların işlevsel nöroanatomisi

in: Hareket Bozuklukları, Bülent Elibol, M. Cenk Akbostancı, Raif Çakmur, Gürdal Şahin, Editor, Rotatıp Kitabevi, Ankara, pp.19-30, 2011

Genel Medikal Hastalıklara Eşlik eden Hareket Bozuklukları

in: Neurology and General Medicine, Sara Zarko Bahar, Oğuzhan Çoban, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.1095-1117, 2010

Bazal Gangliyonların İşlevsel Nöroanatomisi

in: Hareket Bozuklukları İlkeler ve Uygulamalar, Cenk Akbostancı, Editor, Veri Medikal Yay›nc›l›k, Ankara, pp.65-77, 2008

Parkinson Hastalığının Etiyolojisi ve Patogenezine Güncel Bakış

in: Hareket Bozuklukları İlkeler ve Uygulamalar, Cenk Akbostancı, Editor, Veri Medikal Yayıncılık, Ankara, pp.105-127, 2008