Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Dijital epidemiyoloji

Turkish Journal of Public Health , vol.18, no.2, pp.192-203, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

What Does Google Trends Tell Us About Covid-19?

6. International Health Sciences and Management Conference, Ordu, Turkey, 20 May 2021, pp.121-130

Türkiye’de Kamu Sağlık ve Sosyal Harcamalarının Sağlık Sonuçları Üzerindeki Etkisi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019

Sağlık Kurumlarında Sürdürülebilir Atık Yönetimi

2nd International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.720-725

Hastane Yönetiminde Sürdürülebilir Yaklaşım Yeşil Yönetim

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 2014, pp.2238-2248

Sağlık Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 2014, pp.1729-1741

Leadership Research in Health Care in Turkey

10th International Academic Conference, Vienna, Austria, 3 - 06 June 2014, pp.829-844 identifier identifier identifier

Managerial Roles In Health Services

The Symposium Of The Knowledge Transfer Days Between German and Turkish Health Care Systems, Germany, 17 - 23 June 2013 identifier

Sağlık Sektöründe Pazarlama Anlayışına Farklı Bir Bakış Gerilla Pazarlaması

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.743-750

Hasta Bağlılığı Araştırması Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.537-543

Sağlık Sektöründe Verilen Reklam Cezalarının Sistematik Analizi

5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 13 - 16 October 2011, pp.128-133

Books & Book Chapters

E-Health Strategies, Funding and Capacity Buildings of Countries: A Descriptive Study

in: Recent Research Studies In Health Sciences, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI,Bilal AK,Behire SANÇAR, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.188-203, 2022

Sağlık Hizmetlerinde Sohbet Robotu

in: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENILIKÇI TEKNOLOJILER, Dr. Öğretim Üyesi Cahit Korku, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.93-114, 2021

GÜÇ VE POLİTİKA

in: Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, Afsun Ezel Esatoğlu,Sabahattin Tekingündüz, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.423-448, 2020

Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütlenme Yapısı

in: TÜRKIYE SAĞLIK SISTEMININ GENEL GÖRÜNÜMÜ, Doç. Dr. Fatih Şantaş,Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Şantaş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.111-138, 2020

Türkiye’de Kadın ve Sağlık Ekonomisi: Kanıta Dayalı Bir Yaklaşım

in: Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Azize Ergeneli, Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editor, Nobel Kitap, Ankara, pp.229-273, 2020

Sağlık Yönetiminde Kanıta Dayalı Yaklaşım

in: Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar, Gülsün Erigüç, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.251-278, 2019

Örgütsel Prestij

in: Örgütsel Yaklaşımlar-I, Yeter DEMİR USLU,Yasemin HANCIOĞLU,Gözde YEŞİLAYDIN,Nurdan ORAL KARA, Editor, Nisan Yayınları, Eskişehir, pp.261-275, 2019

Örgütsel Sessizlik

in: Örgütsel Yaklaşımlar-I, Yeter DEMİR USLU,Yasemin HANCIOĞLU,Gözde YEŞİLAYDIN,Nurdan ORAL KARA, Editor, Nisan Yayınları, Eskişehir, pp.276-296, 2019

Halk Sağlığı Politikaları

in: Sağlık Politikası, Tengilimoğlu, Dilaver, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.39-57, 2018

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Stres

in: Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları, Doç. Dr. Mesut Çimen, Dr. Serkan Deniz, Editor, Nobel Yayınları, 2017

Kanser: Önemli Bir Sağlık Sorunu

in: Sağlık ve Yönetim, ÖNDER, Ömer Rıfkı; AKBULUT, Yasemin; YENİMAHALLELİ YAŞAR, Gülbiye, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.146-163, 2012

Metrics

Publication

57

Citation (WoS)

26

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

31

H-Index (Scopus)

2

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals