Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CONTENT VALIDITY MEASURES IN SCALE DEVELOPMENT STUDIES: COMPARISON OF CONTENT VALIDITY INDEX AND KAPPA STATICS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.264-271, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE EFFECT OF BLOGGING ON REFLECTIVE THINKING SKILL

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.40, ss.93-104, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DEVELOPMENT OF ONLINE COURSE SATISFACTION SCALE

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.21, sa.4, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Herkül’ün Hikâyesi: Eğitsel Bir Oyun Geliştirme Modeli Önerisi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.9, sa.1, ss.230-250, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Karma Öğrenme Ortamındaki Akademik Erteleme Davranışları

Ege Eğitim Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.470-487, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Regulation of cognition as a mediator in the relationship between knowledge of cognition and perceived self-intervention

The European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL), cilt.21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Self-Intervention Perception and Test Taking Behaviour on Success in Web-Based Self-assessment System

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.7, sa.1, ss.221-236, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effects of Pre-Service Teachers' Motivational Strategies on Approaching of Self-Intervention in Web-Based Self-Assessment

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.31, sa.2, ss.267-279, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Herkül’ün hikayesi: Bir eğitsel oyun modeli önerisi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (ICITS-2018), Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Test Etme Sistemine Yönelik Kullanılabilirlik Algılarının Belirlenmesi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 11 - 13 Ekim 2017

Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Test Etme Sistemine Yönelik Kullanılabilirlik Algılarının Belirlenmesi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.410

Game elements in Labours of Helcules

15th International Conference www/Internet 2016, Mannheim, Almanya, 28 - 30 Ekim 2016, ss.11-18

Game elements in Labours of Hercules

15th International Conference www/Internet 2016, Mannheim, Almanya, 28 - 30 Ekim 2016, ss.11-18 identifier

BÖTE Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünmeleri Üzerine Bir Ön Çalışma

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.185

Web tabanlı Öz değerlendirme Sisteminde Öğrenenlerin Test Alma Davranışlarının İncelenmesi

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium-‐ICITS2015, Afyonkarahisar, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.7

WEB TABANLI ÖZ DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ UYARI İNDEKSİNİ TEMEL ALAN ÖĞRENME ANALİTİĞİ MODÜLÜNÜN TASARLANMASI

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.8

Kitap & Kitap Bölümleri

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme

Açık ve Uzaktan Öğrenme, Erkan Tekinarslan, Melih Derya Gürer, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.289-308, 2019

Öğrenme sürecinde e-ölçme araçları ve materyallerin değerlendirilmesi

Öğretim Teknolojileri, Yalın Kılıç TÜREL, Editör, Asos Yayınları, Ankara, ss.439-462, 2019

Yansıtıcı Düşünme Ve Bir Yansıtıcı Pratik Olarak Proje Geliştirme

Eğitimde Teknoloji Okumaları 2018, Buket AKKOYUNLU, Aytekin İŞMAN, Hatice Ferhan ODABAŞI, Editör, Pegem, Ankara, ss.585-602, 2018

Mobil Uygulamaların Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu: Öğrenme Deneyim Verileri Yaklaşımı

“Various Aspects of ICT Integration inEducation ((Farklı Yanlarıyla Eğitimde BIT Entegrasyonu), Prof. Dr. Yasemin Koçak Usluel, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.221-256, 2017

Usability testing of a three-dimensional library orientation game

Games User Research: A Case Study Approach, M. A. Garcia-Ruiz, Editör, Crc Press, Boca Raton, Fl, ss.77-95, 2016

E-DEĞERLENDİRME VE E-DÖNÜT

Eğitim Teknolojileri Okumaları, Akkoyunlu, Buket; İşman, Aytekin; Odabaşı, Hatice Ferhan , Editör, TOJET - The Turkish Online Journal of Educational Technology, ss.449-465, 2015