Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

CONTENT VALIDITY MEASURES IN SCALE DEVELOPMENT STUDIES: COMPARISON OF CONTENT VALIDITY INDEX AND KAPPA STATICS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.264-271, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

THE EFFECT OF BLOGGING ON REFLECTIVE THINKING SKILL

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.40, pp.93-104, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

DEVELOPMENT OF ONLINE COURSE SATISFACTION SCALE

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.21, no.4, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Herkül’ün Hikâyesi: Eğitsel Bir Oyun Geliştirme Modeli Önerisi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.9, no.1, pp.230-250, 2019 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Karma Öğrenme Ortamındaki Akademik Erteleme Davranışları

Ege Eğitim Dergisi, vol.19, no.2, pp.470-487, 2018 (Other Refereed National Journals)

Regulation of cognition as a mediator in the relationship between knowledge of cognition and perceived self-intervention

The European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL), vol.21, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Self-Intervention Perception and Test Taking Behaviour on Success in Web-Based Self-assessment System

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.7, no.1, pp.221-236, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Effects of Pre-Service Teachers' Motivational Strategies on Approaching of Self-Intervention in Web-Based Self-Assessment

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, no.2, pp.267-279, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Herkül’ün hikayesi: Bir eğitsel oyun modeli önerisi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (ICITS-2018), Turkey, 2 - 04 May 2019

Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Test Etme Sistemine Yönelik Kullanılabilirlik Algılarının Belirlenmesi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 11 - 13 October 2017

Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Test Etme Sistemine Yönelik Kullanılabilirlik Algılarının Belirlenmesi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.410

Game elements in Labours of Helcules

15th International Conference www/Internet 2016, Mannheim, Germany, 28 - 30 October 2016, pp.11-18

Game elements in Labours of Hercules

15th International Conference www/Internet 2016, Mannheim, Germany, 28 - 30 October 2016, pp.11-18 identifier

BÖTE Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünmeleri Üzerine Bir Ön Çalışma

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.185

Web tabanlı Öz değerlendirme Sisteminde Öğrenenlerin Test Alma Davranışlarının İncelenmesi

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium-‐ICITS2015, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.7

WEB TABANLI ÖZ DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ UYARI İNDEKSİNİ TEMEL ALAN ÖĞRENME ANALİTİĞİ MODÜLÜNÜN TASARLANMASI

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.8

Books & Book Chapters

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme

in: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Erkan Tekinarslan, Melih Derya Gürer, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.289-308, 2019

Öğrenme sürecinde e-ölçme araçları ve materyallerin değerlendirilmesi

in: Öğretim Teknolojileri, Yalın Kılıç TÜREL, Editor, Asos Yayınları, Ankara, pp.439-462, 2019

Yansıtıcı Düşünme Ve Bir Yansıtıcı Pratik Olarak Proje Geliştirme

in: Eğitimde Teknoloji Okumaları 2018, Buket AKKOYUNLU, Aytekin İŞMAN, Hatice Ferhan ODABAŞI, Editor, Pegem, Ankara, pp.585-602, 2018

Mobil Uygulamaların Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu: Öğrenme Deneyim Verileri Yaklaşımı

in: “Various Aspects of ICT Integration inEducation ((Farklı Yanlarıyla Eğitimde BIT Entegrasyonu), Prof. Dr. Yasemin Koçak Usluel, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.221-256, 2017

Usability testing of a three-dimensional library orientation game

in: Games User Research: A Case Study Approach, M. A. Garcia-Ruiz, Editor, Crc Press, Boca Raton, Fl, pp.77-95, 2016

E-DEĞERLENDİRME VE E-DÖNÜT

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları, Akkoyunlu, Buket; İşman, Aytekin; Odabaşı, Hatice Ferhan , Editor, TOJET - The Turkish Online Journal of Educational Technology, pp.449-465, 2015