Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

CONTENT VALIDITY MEASURES IN SCALE DEVELOPMENT STUDIES: COMPARISON OF CONTENT VALIDITY INDEX AND KAPPA STATICS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.264-271, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

THE EFFECT OF BLOGGING ON REFLECTIVE THINKING SKILL

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.40, pp.93-104, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

Associations between university students' online learning preferences, readiness, and satisfaction

KNOWLEDGE MANAGEMENT & E-LEARNING-AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.14, no.2, pp.186-201, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

AN OPEN ONLINE COURSE TO ENHANCE DIGITAL COMPETENCES OF TEACHERS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.22, no.4, pp.24-42, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

DEVELOPMENT OF ONLINE COURSE SATISFACTION SCALE

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.21, no.4, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Herkül’ün Hikâyesi: Eğitsel Bir Oyun Geliştirme Modeli Önerisi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.9, no.1, pp.230-250, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Karma Öğrenme Ortamındaki Akademik Erteleme Davranışları

Ege Eğitim Dergisi, vol.19, no.2, pp.470-487, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Regulation of cognition as a mediator in the relationship between knowledge of cognition and perceived self-intervention

The European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL), vol.21, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Effect of Self-Intervention Perception and Test Taking Behaviour on Success in Web-Based Self-assessment System

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.7, no.1, pp.221-236, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

The Effects of Pre-Service Teachers' Motivational Strategies on Approaching of Self-Intervention in Web-Based Self-Assessment

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, no.2, pp.267-279, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Herkül’ün hikayesi: Bir eğitsel oyun modeli önerisi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (ICITS-2018), Turkey, 2 - 04 May 2019

Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Test Etme Sistemine Yönelik Kullanılabilirlik Algılarının Belirlenmesi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 11 - 13 October 2017

Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Test Etme Sistemine Yönelik Kullanılabilirlik Algılarının Belirlenmesi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.410

Game elements in Labours of Hercules

15th International Conference www/Internet 2016, Mannheim, Germany, 28 - 30 October 2016, pp.11-18 identifier

Game elements in Labours of Helcules

15th International Conference www/Internet 2016, Mannheim, Germany, 28 - 30 October 2016, pp.11-18

BÖTE Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünmeleri Üzerine Bir Ön Çalışma

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.185

Web tabanlı Öz değerlendirme Sisteminde Öğrenenlerin Test Alma Davranışlarının İncelenmesi

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium-‐ICITS2015, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.7

WEB TABANLI ÖZ DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ UYARI İNDEKSİNİ TEMEL ALAN ÖĞRENME ANALİTİĞİ MODÜLÜNÜN TASARLANMASI

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.8

Books & Book Chapters

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme

in: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Erkan Tekinarslan, Melih Derya Gürer, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.289-308, 2019

Öğrenme sürecinde e-ölçme araçları ve materyallerin değerlendirilmesi

in: Öğretim Teknolojileri, Yalın Kılıç TÜREL, Editor, Asos Yayınları, Ankara, pp.439-462, 2019

Yansıtıcı Düşünme Ve Bir Yansıtıcı Pratik Olarak Proje Geliştirme

in: Eğitimde Teknoloji Okumaları 2018, Buket AKKOYUNLU, Aytekin İŞMAN, Hatice Ferhan ODABAŞI, Editor, Pegem, Ankara, pp.585-602, 2018

Mobil Uygulamaların Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu: Öğrenme Deneyim Verileri Yaklaşımı

in: “Various Aspects of ICT Integration inEducation ((Farklı Yanlarıyla Eğitimde BIT Entegrasyonu), Prof. Dr. Yasemin Koçak Usluel, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.221-256, 2017

Usability testing of a three-dimensional library orientation game

in: Games User Research: A Case Study Approach, M. A. Garcia-Ruiz, Editor, Crc Press, Boca Raton, Fl, pp.77-95, 2016

E-DEĞERLENDİRME VE E-DÖNÜT

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları, Akkoyunlu, Buket; İşman, Aytekin; Odabaşı, Hatice Ferhan , Editor, TOJET - The Turkish Online Journal of Educational Technology, pp.449-465, 2015