Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The effect of circadian rhythm on drop jump performance

ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, vol.27, no.4, pp.333-339, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ergenlik Öncesi Erkek Çocuklarda Fiziksel aktivite Düzeyinin 6 dakika Yürüme Testi ile İlişkisi

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.28, pp.194-204, 2017 (Other Refereed National Journals)

ADÖLESAN YÜZÜCÜLERİN KAN DEMİR PARAMETRELERİYLE WİNGATE TESTİ,SIÇRAMA VE YÜZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

International Journal of Sport, Exercise Training Sciences, pp.282, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KADIN VOLEYBOLCULARDA DXA VÜCUT KOMPOZİSYONU İLE EGZERSİZPERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

International Journal of Sport, Exercise Training Sciences, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of body composition on fitness performance in young male football players

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.1, pp.54-59, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anaerobik Bir Yüklenmenin Gövde Salınımına Etkisi

16. Uluslararsı Spor Bilimleri Kongresi, 31 October - 03 November 2018

Sirkadiyen Ritmin Derinlik Sıçraması Üzerine Etkisi

16. Uluslararsı Spor Bilimleri Kongresi, 31 October - 03 November 2018

Anaerobik Performans ve Alt Ekstremite Fibril Tipi Arasındaki İlişkiler

14th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016

1 Lig erkek Voleybol Takımlarının maç dinamiklerinin incelenmesi

13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi., Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014

Voleybolda kuvvet ve Güç antrenmanları

5. ANTRENMAN BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 2 - 04 July 2013