Bazı Elastik Kuvvet Değerlendirme Yöntemlerinin Sıçrama Yüksekliği Açısından Olgunlaşma Düzeyine Göre Farklılıklarının İncelenmesi


ÜNVER E., DEMİRCİ N., ÜNLÜ H., CİNEMRE Ş. A.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Hacettepe University Affiliated: Yes