Genç Futbolcularda Yön Değiştirme ile Dikey Sıçrama Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Özyürek M., ÜNVER E., Demirci N., CİNEMRE Ş. A.

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1 - 04 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Hacettepe University Affiliated: Yes