Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Semiotic Analysis of Conte "Lazy man tale"

MILLI FOLKLOR, no.108, pp.74-83, 2015 (AHCI) Creative Commons License identifier

Compétences de communication en langues maternelle et étrangère

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.28, pp.41-52, 2013 (SSCI)

Foreign language teacher candidates's information and computer literacy perceived self efficacy

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.34, pp.178-188, 2008 (SSCI) Sustainable Development identifier identifier

The teaching of the poetic analysis in foreign language

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.32, pp.179-186, 2007 (SSCI) identifier

THE TITLES SPEAKING - General methods of teaching/learning of the FLE

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.33, pp.192-202, 2007 (SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Ethos des personnages dans Huis clos de Sartre

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.22, pp.883-893, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Fransızcada bakışımlı (simetrik) fiiller ve öğretimdeki yerleri: Adosphère 1 ve Saison 1 kitaplarının incelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.1, pp.225-239, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Eşdizimlilik, Sıklık ve Bağlam Açısından İnsana Verilen Genel Adlar: Bir Kişi - Bir Kimse

Türkiyat Araştırmaları, vol.15, no.28, pp.75-89, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

LE DISCOURS DU PRESIDENT FRANÇAIS SOUS LA LOUPE D UN HISTORIEN BELGE

Humanitas- Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, pp.229-240, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Türkçesinin Söz Varlığında Yer Alan Kalıplaşmış Sözlerin Politik Söylemdeki Yeri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİEDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.32, no.1, pp.123-132, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Ahmet Hamdi Tanpınar ın şiir dili ve evreni

Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.121-134, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Verbal rituals in Turkish and French: the greeting expressions

CANADIAN JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS, vol.12, no.1, pp.85-104, 2009 (ESCI) identifier

La pragmatique et l implicite

Synergies Turquie, pp.153-159, 2008 (Scopus)

Ahmet Oktay Şiirinde Karşıtllıkarın Birlikteliği

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.109-121, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

La représentation de la Turquie par l Europe

İstanbul Üniversitesi Dilbilim Dergisi, pp.151-161, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Classifier et qualifier

İstanbul Üniversitesi Dilbilim Dergisi, pp.15-27, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Çeviride Eşdeğerlik

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.251-266, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Verlaine de Uzam Özne İlişkisi

Dilbilim Araştırmaları, vol.5, pp.125-133, 1999 (Scopus)

Bilge Karasu Karanlıktan Aydınlığa

Frankofoni, pp.53-62, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Şiirde Duygu Değeri ve Aşk

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.31-35, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

La Bande Dessinée en classe de Français Langue Étrangère

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, pp.58-62, 1995 (Scopus)

Şiirsellik ve Cahit Külebi

Frankofoni, pp.131-141, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Yabancı Dil Öğretiminde Sözcükbilim, Sözdizim ve Anlambilimin Katkıları

Dil Öğretimi Dergisi, no.80, pp.38-43, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Réflexions analytiques sur 'in memoriam R.L. de Lionel Ray'

Frankofoni, vol.2, pp.107-112, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Dilbilim - Göstergebilim ve şiir"

XII. Dilbilim Kurultayı, Mersin, Turkey, 14 - 16 May 1998, pp.248-253

Ahmet Oktay Şiirinde Karşıtların Birlikteliği 

Her Yönüyle Ahmet Oktay Sempozyumu, Bursa, Turkey, 2 - 03 October 1998, pp.87-94

Enis Batur'un Opera 'sında Kimlik, Söz ve Anlam

Opera Odağında Enis Batur Şiiri, Antalya, Turkey, 23 - 24 October 1997, pp.47-56

Books & Book Chapters

La sémantique et la traductologie

in: Traduction et linguistique, Yusuf Polat, Editor, Editions l'Harmattan , Paris, pp.67-90, 2020

Söz ve Kimlik

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017

Metin Dilbilimi ve Dil Öğretimi

in: Dil Bilimleri ve Dil Öğretimi, Korkut,E.,Onursal Ayırır, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.173-202, 2016

Yeni Roman

Kafe Kültür, İstanbul, 2015

İzlekçi Eleştiri

in: Eleştiri Kuramları, Kızılok, F., Saltık, E., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.46-65, 2014

La valeur thymique euphorie dysphorie

Éditions Universitaires Européennes, Berlin, 2011

Dilbilimsel Şiir Çözümlemeleri

in: Günümüz Dilbilim Çalışmaları, Ayşe Kıran, Ece Korkut, Suna Ağıldere, Editor, Multilingual, İstanbul, pp.133-142, 2003

Nasıl Oynanmalı

Mitos Boyut, İstanbul, 2000

Bakakaï

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999

Karatavuk

Telos Yayıncılık, İstanbul, 1997

Gubbio Kapıları

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996

Paulina 1880

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996

Şiir Nedir

Öteki Yayınevi, Ankara, 1993