Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Social and Instructional Bahaviors of Turkish German Language Teachers At Anatolian High Schools

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.84-93, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

THE POWER OF VISUALITY: LECTURER VIEWS ON VISUALITY IN GERMAN LANGUAGE TEXTBOOKS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, no.1, pp.393-404, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

FOREIGN LANGUAGE DEMAND OF TURKISH BUSINESS WORLD

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.42, pp.175-185, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Study of Texts in Coursebooks for Teaching German in Turkey from Past to Present

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, no.163, pp.67-80, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

PROJECT BASED "COMPARATIVE COUNTRY KNOWLEDGE" COURSE

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.37, pp.189-200, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Evaluation of Exercises Used in Listening Skill Area in Teaching Turkish as a Foreign Language Textbooks

SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, vol.42, pp.197-212, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Alıştırma Yönergelerinin Değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.31, pp.123-146, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Dinleme Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırmaların Değerlendirilmesi

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.42, pp.192-212, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bir motivasyon ve kültür aktarımaracı: Gezi-gözlem etkinlikleri

Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTürk Dünyası Uygulama ve Araştırma MerkeziESTÜDAM EĞİTİM DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.42-53, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Academic Turkish for international students: Problems ans suggestions

Journal of Language and Linguistic Studies, vol.15, no.1, pp.34-47, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blog Kullanımı

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), no.28, pp.191-213, 2018 (Other Refereed National Journals)

Students' and Teachers' Views on Instructional Use of Blogs in Teaching Turkish as a Foreign Language

SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, vol.39, pp.251-266, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

ZUR KONZEPTION EINES RAHMENLEHRPLANS FÜR DEN EINSATZ IN DEN DAF- VORBEREITUNGSKLASSEN IN DER TÜRKEI

Turkısh Studies, vol.13, pp.1269-1290, 2018 (Other Refereed National Journals)

Akademik Türkçe Etkinliklerine Yönelik Öğrenci ve Öğretim Elemanı Görüşleri

Türkiyat Araştırmaları, vol.15, pp.91-104, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blog Kullanımının Okuma Becerisine Etkisi

Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD), pp.191-213, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blogların Öğretim Amaçlı Kullanımı Üzerine Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, pp.251-266, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Empirical Study on Communication in Tourism Industry: German as a Foreign Language (GFL)

SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, vol.38, pp.433-456, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Deutsch als Fremdsprache im Tourismus: Empirische Untersuchungen zur Kommunikation in der Tourismusbranche

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, pp.433-456, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IM TOURISMUS

Turkish Studies, vol.12, pp.31-54, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

FREMDSPRACHENLERNEN IN DER TÜRKEI IM FOKUS INTERNATIONALER BEZIEHUNGEN

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.5, pp.1671-1689, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Research on Writing a Local Tourism Book for Germans

Journal of Language and Linguistic Studies, vol.12, pp.195-205, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Analysis of Foreign Language Proficiency Exam for the State Employees Based on the CEFR

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, no.1, pp.53-65, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Yabancı dil öğretmeninin sınıf içi davranışlarını belirlemeye yönelik gözlem formu geliştirme uygulama değerlendirme

Turkish International Journal of Special Education and Guidance &Counseling, vol.3, pp.36-44, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

A STUDY OF THE TURKISH IMPRINT OF THE GERMAN LANGUAGE COURSEBOOK TITLED PASSWORT DEUTSCH

SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, vol.21, pp.321-333, 2009 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

German Language Teachers today and in the future in Turkey

28th International Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 25 April 2019, pp.1295-1297

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Altyazılı Videolar Aracılığıyla Rastlantısal Yöntemle Sözcük Öğretimi

I. Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni Sempozyumu, Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.91-98

German Teachers’ Opinions on Teacher’s Editions

International Symposium on Textbooks, İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018

EINE UNTERSUCHUNG ZUR FESTSTELLUNG DER SPRECHINTENTIONEN IM TOURISMUS

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.0-238

YEREL NİTELİKLİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCA DERS KİTAPLARINDA GÖRSELLİK

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.0-238

ZUR KONZEPTION EINES RAHMENLEHRPLANS FÜR EINSATZ IN DEN DAFVORBEREITUNGSKLASSEN IN DER TÜRKEI

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.0-240

Local or Imported? : Foreign Language Course Book Selection at Schools in Turkey

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.3-158 identifier identifier identifier

Ülkemiz Okullarında Görevli Yabancı Dil Öğretmenlerinin Niteliğini Etkileyen Konular

5. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı, Sivas, Turkey, 12 - 13 October 2017

İletişime Dayalı Yerel Almanca Ders Kitaplarında Dilbilgisi

VI. Uluslararası KarşılaştırmalıEdebiyat Bilimi Kongresi “Kültürler Arası EtkileşimeKarşılaştırmalı Bilimlerin Katkıları”, Konya, Turkey, 12 - 14 October 2016

AOÖÇ nin Yerel Almanca Ders Kİtaplarına Yansımaları

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 29 September - 02 October 2016

Bedarf nach regionalen tourismusbezogenen DaF Lehrwerken für türkische Muttersprachler

XIII. INTERNATIONALER TÜRKISCHER GERMANISTIK-KONGRESS, 11 - 14 May 2016

Dünün ve Bugünün Yerel Almanca Ders Kitapları

5th International Conference on Research in Education-ICRE, Edirne, Turkey, 8 - 10 October 2015

Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi Yeni Eğilimler ve Kurgular

5th International Conference on Research in Education-ICRE, Edirne, Turkey, 8 - 10 October 2015