Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin Öz Yeterliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması.

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu-EYFOR, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018

Türkiye’deki Yenilik Yönetimi Konulu Tezlerin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması.

International Scientific and Practical Conference “Practice in the Contemporary Society: Problems, Experience And Prospects”, Abai Kazakh National Pedagogical University, Republic of Kazakhstan, Almaty, 29 - 30 March 2018

Öğretmenlerin Örgütsel İntikam Alma Davranışlarının İncelenmesi

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

ORGANIZATIONAL TRAINING MANAGEMENT IN SPACE INDUSTRY IN TURKEY

8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 4 - 06 July 2016, pp.3613-3622 identifier

Öğretmenlerin Öğrenciye Yönelik Metaforlarının Belirlenmesine İlişkin Nitel Bir Araştırma

Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV - ISPITE2014, Ankara, Turkey, 15 - 16 May 2014

İlkokul Öğretmenlerinin Toksik Liderlik ile İlgili Görüşleri

VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2013

Continuity in Educational Supervision A Case Study

International Conference on New Horizons In Education, INTE, Italy, 25 - 27 May 2013

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bologna Sürecine İlişkin Görüşleri

VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, KKTC, Turkey, 16 - 17 September 2011

Eğitim Yöneticilerinin Kariyer Gelişimine İlişkin Nitel Bir Araştırma

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme ve Eğitime İlişkin Görüşleri

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2008

Books & Book Chapters

Kapsamlı Çerçeve

in: Okul aile ve toplum işbirliği-Eylem için el kitabı, Çiğdem Apaydın, Editor, Pegem Akademi, pp.9-54, 2019

İşbirliği programınızı değerlendirin

in: Okul aile ve toplum işbirliği-Eylem için el kitabı, Çiğdem Apaydın, Editor, Pegem Akademi, pp.355-389, 2019

Eğitimin Amaçları ve İşlevleri

in: Eğitime Giriş, Temel Çalık, Mehmet Metin Arslan, Editor, Pegem Akademi, pp.12-39, 2019

Etnografya

in: Eğitim Yönetiminde Araştırma, Kadir Beycioğlu, Niyazi Özer, Yaşar Kondakçı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.371-388, 2018

Örgüt Kültürünü Değiştirmeye Genel Bakış

in: Örgüt Kültürü Örgütsel Tanı ve Değişim, Murat Gürkan Gülcan, Necati Cemaloğlu, Editor, Ankara: Pegem Akademi, Ankara, pp.1-17, 2017

Örgütsel İkiyüzlülük

in: Örgütsel Davranış ve Yönetimi, Servet Özdemir, Necati Cemaloğlu, Editor, Pegem Akademi, 2017

Liderlerin Etkileme Taktikleri

in: Eğitim Yönetiminde Liderlik Teori Araştırma ve Uygulama, GÜÇLÜ NEZAHAT, Editor, Ankara: Pegem Akademi, Ankara, pp.217-244, 2016

Örgütsel Öğrenme

in: Örgütsel Öğrenme Eğitim Örgütlerinde Öğrenme Öğretme ve Liderlik, GÜLCAN MURAT GÜRKAN, Editor, Ankara: Pegem Akademi, Ankara, pp.255-270, 2016

Araştırmalar Okulların ve Sistemlerin Gelişmesine Nasıl Yardım Edebilir?

in: Örgütsel Öğrenme Eğitim Örgütlerinde Öğrenme Öğretme ve Liderlik, GÜLCAN MURAT GÜRKAN, Editor, Ankara: Pegem Akademi, Ankara, pp.271-280, 2016

Öğretim Denetimi, Mesleki Gelişim ve Fark Yaratan Öğretmen Değerlendirmesi

in: Öğretim Denetimi Uygulama Araçları ve Kavramlar, BALCI ALİ, APAYDIN ÇİĞDEM, Editor, Ankara: Pegem Akademi, Ankara, pp.1-41, 2016

Farklı Kültürlerde Okul Yönetimi

in: Okul Kültürü, GÜÇLÜ NEZAHAT, Editor, Ankara: Pegem Akademi, Ankara, pp.153-179, 2014

Metrics

Publication

86

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

3

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals