Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Analysing the Views of School of Foreign Languages Instructors about Organizational Culture

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, no.28, pp.351-384, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Özel Okul Yöneticilerinin Yetenek Yönetimine İlişkin Görüşlerininİncelenmesi

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.3, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of organizational trust studies conducted in Turkey: A content analysis

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.10, no.2, pp.355-372, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Examination of teachers' views on organizational uncertainty: A qualitative research

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.10, no.1, pp.41-75, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Examination of teachers’ views on organizational uncertainity: A qualitative research

Pegem Eğitim ve Öğretim, vol.10, no.1, pp.41-76, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİRARAŞTIRMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.53, pp.370-392, 2020 (Other Refereed National Journals)

Analysing The Views of Private School Administrators about Talent Management

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.8, no.3, pp.1000-1028, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Üniversite öğrencilerinin sorunları ve çözüm önerileri.

Yükseköğretim ve Bilim, vol.9, no.3, pp.451-450, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir uzaktan eğitim merkezinin örgütsel amaçlarının analizi: Bir devlet üniversitesi örneği

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.42, pp.85-110, 2019 (Other Refereed National Journals)

Phenomenological Research on the Meaning of Being a Teacher

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.8, no.2, pp.333-346, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Öğretmenlerin mesleki deneyimlerinin incelenmesi. Öğretmen olmanın anlamına ilişkin fenomenolojik bir çalışma

Journal of History Culture and Art Research, vol.8, no.2, pp.333-346, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’deki Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Konulu Tezlerin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, pp.777-800, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the views of prospective teachers on teacher leadership.

European Journal of Education Studies, vol.4, pp.157-173, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının meslekten beklentilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Nitel bir araştırma.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.56, pp.575-585, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the views of prospective teachers on leisure time activities: A qualitative research

European Journal of Education Studies, vol.4, pp.355-368, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The examination of the professional anxiety levels of teacher candidates

TUBAV, vol.11, pp.87-99, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının cep telefonu kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.641-654, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Qualitative Research on Determining Teachers' Metaphors about Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.32, no.3, pp.600-611, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Okul yöneticiliği görevinden öğretmenliğe dönüş: Yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

TÜBAV Bilim Dergisi, vol.10, pp.53-73, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen liderliğine ilişkin yapılan çalışmaların incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, pp.21-40, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The relationship between teachers perceptions of organizational culture and school capacity for change

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research, vol.6, pp.39-59, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Örgütsel Yaratıcılığa İlişkin Görüşleri

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.25-38, 2016 (Other Refereed National Journals)

Liselerde Akademik Başarısızlık Nedenleri ve Önlenmesine İlişkin Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.95-111, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Metaphorical Perceptions of Teacher Candidates towards the Concepts University and Academic Staff

International Online Journal of Educational Sciences, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Araştırma Görevlilerinin Bilim İnsanı Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.22, pp.1009-1034, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Yordayıcıları Olarak Örgüt Kültürü ve Örgütsel Güven

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.19, pp.603-627, 2013 (Other Refereed National Journals)

İlkokul Müdürlerinin Örgütsel Sessizlik ile İlgili Görüşleri

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.69-84, 2013 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Örgütsel Atalete İlişkin Görüşleri

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.73-91, 2012 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi

Akademik Bakış Dergisi, pp.1-23, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin Öz Yeterliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması.

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu-EYFOR, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018

Türkiye’deki Yenilik Yönetimi Konulu Tezlerin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması.

International Scientific and Practical Conference “Practice in the Contemporary Society: Problems, Experience And Prospects”, Abai Kazakh National Pedagogical University, Republic of Kazakhstan, Almaty, 29 - 30 March 2018

Öğretmenlerin Örgütsel İntikam Alma Davranışlarının İncelenmesi

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

ORGANIZATIONAL TRAINING MANAGEMENT IN SPACE INDUSTRY IN TURKEY

8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 4 - 06 July 2016, pp.3613-3622 identifier

Öğretmenlerin Öğrenciye Yönelik Metaforlarının Belirlenmesine İlişkin Nitel Bir Araştırma

Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV - ISPITE2014, Ankara, Turkey, 15 - 16 May 2014

İlkokul Öğretmenlerinin Toksik Liderlik ile İlgili Görüşleri

VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2013

Continuity in Educational Supervision A Case Study

International Conference on New Horizons In Education, INTE, Italy, 25 - 27 May 2013

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bologna Sürecine İlişkin Görüşleri

VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, KKTC, Turkey, 16 - 17 September 2011

Kadın ve Erkek Yönetici Algısına Göre Eğitim Yönetiminde Kadın Yöneticiler

VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi., KKTC, Turkey, 16 - 17 September 2011

Eğitim Yöneticilerinin Kariyer Gelişimine İlişkin Nitel Bir Araştırma

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011

Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi

XIX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, KKTC, Turkey, 16 - 18 September 2010

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme ve Eğitime İlişkin Görüşleri

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2008

Books & Book Chapters

Kapsamlı Çerçeve

in: Okul aile ve toplum işbirliği-Eylem için el kitabı, Çiğdem Apaydın, Editor, Pegem Akademi, pp.9-54, 2019

İşbirliği programınızı değerlendirin

in: Okul aile ve toplum işbirliği-Eylem için el kitabı, Çiğdem Apaydın, Editor, Pegem Akademi, pp.355-389, 2019

Eğitimin Amaçları ve İşlevleri

in: Eğitime Giriş, Temel Çalık, Mehmet Metin Arslan, Editor, Pegem Akademi, pp.12-39, 2019

Etnografya

in: Eğitim Yönetiminde Araştırma, Kadir Beycioğlu, Niyazi Özer, Yaşar Kondakçı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.371-388, 2018

Örgüt Kültürünü Değiştirmeye Genel Bakış

in: Örgüt Kültürü Örgütsel Tanı ve Değişim, Murat Gürkan Gülcan, Necati Cemaloğlu, Editor, Ankara: Pegem Akademi, Ankara, pp.1-17, 2017

Örgütsel İkiyüzlülük

in: Örgütsel Davranış ve Yönetimi, Servet Özdemir, Necati Cemaloğlu, Editor, Pegem Akademi, 2017

Liderlerin Etkileme Taktikleri

in: Eğitim Yönetiminde Liderlik Teori Araştırma ve Uygulama, GÜÇLÜ NEZAHAT, Editor, Ankara: Pegem Akademi, Ankara, pp.217-244, 2016

Örgütsel Öğrenme

in: Örgütsel Öğrenme Eğitim Örgütlerinde Öğrenme Öğretme ve Liderlik, GÜLCAN MURAT GÜRKAN, Editor, Ankara: Pegem Akademi, Ankara, pp.255-270, 2016

Araştırmalar Okulların ve Sistemlerin Gelişmesine Nasıl Yardım Edebilir?

in: Örgütsel Öğrenme Eğitim Örgütlerinde Öğrenme Öğretme ve Liderlik, GÜLCAN MURAT GÜRKAN, Editor, Ankara: Pegem Akademi, Ankara, pp.271-280, 2016

Öğretim Denetimi, Mesleki Gelişim ve Fark Yaratan Öğretmen Değerlendirmesi

in: Öğretim Denetimi Uygulama Araçları ve Kavramlar, BALCI ALİ, APAYDIN ÇİĞDEM, Editor, Ankara: Pegem Akademi, Ankara, pp.1-41, 2016

Farklı Kültürlerde Okul Yönetimi

in: Okul Kültürü, GÜÇLÜ NEZAHAT, Editor, Ankara: Pegem Akademi, Ankara, pp.153-179, 2014