Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Comparative Anatomical Survey on the species of Iberis L. (Brassicaceae) from Turkey

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, vol.47, no.4, pp.389-401, 2019 (Other Refereed National Journals)

Reseda balansae

The IUCN Red List of Threatened Species, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

New Floristic Records for C1 Square Aydın Paşayaylası

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, vol.40, pp.251-256, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

New plant records for various Turkish squares

Ot Sistematik Botanik Dergisi, vol.18, pp.75-88, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ege Bölgesi’nde yetişen bazı nadir ve endemik bitkilere ilişkin güncel bilgiler

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018

Current information on the genus Iberis L. (Brassicaceae) in Turkey

1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2018

Rediscovery of Reseda saadae (Resedaceae), a local endemic of Turkey

1st International Congress on Plant Biology, IConPB2018, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2018

Current Information on endemic Reseda armena (Resedaceae) in Turkey

1st International Congress on Plant Biology, IConPB2018, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2018

Three endemic taxa of Iberis L. (Brassicaceae) in Turkey

1st International Eurasian Conferenceon Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018

Rediscovery of the endemic Reseda balansae (Resedaceae) in Turkey and its Morphological, Anatomical, Palynological Properties and Seed Micromorphology

1st InternationalEurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018

The Taxonomical Revision of Genus Reseda L. (Resedaceae) in Turkey

Bews 2017 (International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species), 3 - 05 April 2017

An Updated Overview of Genus Reseda L. (Resedaceae) in Turkey

SEAB 2016 (Symposium on EuroAsian Biodiversity), Antalya, Turkey, 23 - 27 May 2016

Reseda coodei nin Resedaceae Yeniden Keşfi

1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Bolu, Turkey, 2 - 04 September 2015

Munzur dağlarından Erzincan Tunceli salepgiller Orchidaceae kayıtları

Türkiye 2. Orkide ve Salep Çalıştayı, Turkey, 24 - 26 April 2013

Reseda lutea L ve Reseda luteola L Türlerinin Morfolojik Karşılaştırması

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 23 - 27 June 2014

Türkiye deki Reseda L Gerdanlık Türlerinin Tehlike Basamakları

Doğa Turizmi ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 22 - 23 May 2014

Morphological Ecological Palynological and Seed Surface Properties of Reseda aucheri Boiss subsp rotundifolia Kotschy ex Müll Arg Rech f

International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species III, BIORARE 2014, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2014, pp.62 Creative Commons License

Aydın Paşayaylası nın Endemik Bitkileri

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 07 September 2012