Bazı Iberis L. (Brassicaceae) Türlerinin Türkiye’deki Varlığına İlişkin Bilgiler, Doğru Teşhisleri İçin Öneriler ve Türkçe İsim Atamaları


Creative Commons License

Çilden E.

Bağbahçe Bilim Dergisi, vol.9, no.1, pp.5-13, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.35163/bagbahce.1058555
  • Journal Name: Bağbahçe Bilim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.5-13
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

This study presents important results about the morphology and taxonomy of naturally grown I. attica, I. carica and I. spruneri taxa in Turkey in the light of field observations, herbarium studies, taxonomic literature, morphological and palynological analysis. In this study, the existence of I. carnosa in Turkey is questioned and evidences are presented about the existence of species I. attica and I. spruneri, which are synonyms of I. carnosa according to the literature, and their characteristics that distinguish them from each other are represented. In addition, the similarities and differences between I. attica and endemic I. carica, which are often confused with each other, are mentioned. In this study, I. carica was rediscovered after 112 years, comfirming the species grows only in the type locality. It was also understood that all plants collected from Aegean and Mediterranean regions and identified as I. carica were actually I. attica. The Turkish name "Mor beğendiotu" attributed to I. carnosa, was transferred to I. attica in this study, and the Turkish name "Dağ beğendiotu" was suggested by the author for I. spruneri and “Manisa hünkarbeğendiotu” was suggested for endemic I. saxatilis subsp. magnesiana. This study also aims to provide a morphological basis for future studies of the genus.

Bu çalışma, arazi gözlemleri, herbaryum araştırmaları, taksonomik literatür, morfoloji ve palinoloji analizleri ışığında Türkiye'deki doğal olarak yetişen I. attica, I. carica ve I. spruneri taksonlarının morfolojisi ve taksonomisi hakkında önemli sonuçlar sunmaktadır. Bu çalışmada, I. carnosa türünün Türkiye'deki varlığı sorgulanmakta, literatürde I. carnosa’nın sinonimleri olarak geçen I. attica ve I. spruneri türlerinin varlığı ve ayrım karakterleri hakkında kanıtlar ortaya konmaktadır. Ayrıca genellikle birbiriyle karıştırılan I. attica ve endemik I. carica türlerinin benzeyen ve ayrışan özelliklerinden bahsedilmektedir. Bu çalışmayla I. carica türü 112 yıl sonra yeniden keşfedilerek türün sadece tip lokalitesinde yetiştiği teyit edilmiş olup, Ege ve Akdeniz bölgelerinden toplanarak I. carica olarak teşhis edilen tüm bitkilerin I. attica olduğu anlaşılmıştır. I. carnosa’ya atfedilen “Mor beğendiotu” Türkçe adı bu çalışmayla I. attica’ya aktarılmış olup, I. spruneri için yazar tarafından “Dağ beğendiotu”, endemik I. saxatilis subsp. magnesiana için ise “Manisa hünkarbeğendiotu” Türkçe adı önerilmiştir. Bu çalışma aynı zamanda cins hakkında daha sonra yapılabilecek çalışmalar için morfolojik bir temel sağlama amacını taşımaktadır