Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yazılı Metinden Sözlü Çeviride "Garden-Path" Tümcelerin İşlenmesi: Deneysel bir Çalışma

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, vol.2020, no.29, pp.1-16, 2020 (Other Refereed National Journals)

Gey ve Lezbiyen Dili Araştırmalarının Queer'leşme Süreci

KaosQueer+, vol.2020, no.9, pp.84-94, 2020 (Other Refereed National Journals)

Çevirmenin Yaratıcılığının Biçimsel ve Devingen Eşdeğerlik Üzerindeki Rolü: Anagram Çevirisi

Çeviribilim ve Uygulamaları, no.18, pp.145-154, 2010 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Analysing Discursive Construction of Homosexual Collective Identity: the Case of Kaos GL Magazine in Turkey

8th International Conference on Language, Literature Culture -“Struggle for recognition: identity formation and subjectivation”, 6 - 07 June 2019

Bilişsel Dilbilim ve Çeviri İlişkisi Kavramsal Metaforların Çevirisi Üzerine Bir Çalışma

H.Ü. İngiliz Dilbilimi Bölümü Bilişsel Dilbilim Çalıştayı, Turkey, 05 May 2015

Altyazı Çevirisinde Sansür Yöntemleri South Park Örneği

International Symposium on Language and Communication: Research trends and challenges, 10 - 13 June 2012

Towards a Terminology Centre Awareness Project Outcome

Terminology for Europeans (and beyond), 05 July 2010