Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çeviri teknolojileri, yerelleştirme konulu lisansüstü tezlerin Türkçe çeviribilim literatürü bağlamında değerlendirilmesi

Turkish Studies - Language and Literature, cilt.15, sa.1, ss.497-514, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞİİR ÇEVİRİSİNDE KARILAŞILAN ZORLUKLAR: PARMAKSIZ’IN SEÇME ŞİİRLERİNİN FRANSIZCAYA ÇEVİRİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.7, sa.17, ss.35-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜNDAY’IN ZİYAN ROMANININ FRANSIZCA ÇEVİRİSİ: ASKERİ SÖYLEMLERİNAKTARIMINDA İDEOLOJİK BAĞLAMIN TEMSİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.15, ss.208-231, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Yürütülen Terminoloji Çalışmalarında Yeni Yönelimler

TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.13, sa.12, ss.575-590, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Çeviri Yapıtlarıyla Amin Maalouf’un Türk Yazın Çoğuldizgesindeki Yeri

Folklor/Edebiyat, cilt.23, ss.299-318, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AMİN MAALOUF’UN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ: ÇEVİRİ STRATEJİLERİNİN YAZARIN EDEBİYATIMIZDAKİ ALIMLANIŞINA ETKİSİ

International Journal of Language Academy, cilt.5, ss.374-400, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INTERCULTURAL INTERACTION AND TRANSLATION

Humanities and Social Sciences Review, cilt.5, sa.2, ss.51-60, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amin Maalouf un Afrikalı Leo ve Semerkant Romanlarında Kültürel Unsurların Çevirisi Üzerine Bir İnceleme

Journal of International Social Research, cilt.8, ss.222-232, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

L’exotisme de Maalouf Dans Léon L’africain, Le Premier Siècle Après Béatrice et Les Échelles Du Levant

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.55, sa.1, ss.381-397, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Le réalisme magique dans Le Livre de Nuit et Nuit-d’xxAmbre de Syvie Germain

Littera Edebiyat Yazıları, cilt.28, ss.63-69, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiyede Yürütülen Güncel Terminoloji Çalışmalarında Yeni Yönelimler

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı (International Conference on Social Science/ ICOSS), Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.154

”Yazılı Çevirmenlik Meslek Bilgisi” Dersinin Piyasa Gereklilikleri Kapsamında Değerlendirilmesi: Hacettepe Örneklemi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı (International Conference on Social Science/ ICOSS), Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.483-492

“Türkiye’deki Çeviri Eğitiminde Teknoloji Kullanımının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma”

Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı (International Conference on Quality in Higher Education-ICQH), Sakarya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017

“Amin Maalouf’un Türkçeye Yapılan Çevirilerinin Çoğuldizge Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi”

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.253

“Reflets politiques du Contrat social de Rousseau dans le monde turco-arabe par la traduction”

Congres XII. de Francophonie (2017)(12. Frankofoni Kongresi), Denizli, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2017

TERMİNOLOJİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE TERMİNOLOJİ ÇALIŞMASI VE ÇEVİRİ

III. Uluslarası Sözlükbilimi Sempozyumu : "Sözlükbilimi Terminolojisi", Eskişehir, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2016

Intercultural Interaction and Translation

International Conference for Social Sciences and Humanities. 01-04.12.2015, Freiburg, Almanya. Humanities and Social Sciences Review (HSSR). University Publications, New Britain, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Aralık 2015, cilt.5, ss.51-60

Çeviri Yazılımlarında Terminoloji Çalışmasının Önemi

II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2015

Kitap & Kitap Bölümleri