Türkiye’deki Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Yürütülen Terminoloji Çalışmalarında Yeni Yönelimler


YILDIRIM C.

TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.13, no.12, pp.575-590, 2018 (Peer-Reviewed Journal)