Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tıp Metinlerinin Farklı Makine Çevirilerinin Kabul Edilirlik ve Düzeltme Süreci Açısından İncelenmesi

3. LOTUS Uluslararası Dil ve Çeviribilim Kongresi, Konya, Turkey, 2 - 03 November 2023, pp.1-305

Makine Çevirisi Sonrası Düzeltmenin Türkiye’deki Çeviri Bürolarının Web Sitelerindeki Görünürlüğü Üzerine Bir İnceleme

IV. International Symposium on Translation and its Future, Bishkek, Kyrgyzstan, 19 - 20 October 2023, pp.74-92

An Evaluation of The Problems Encountered By Translators In Turkey During The Covid-19 Process

Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 20 - 22 October 2021, pp.237-253 Sustainable Development

”Yazılı Çevirmenlik Meslek Bilgisi” Dersinin Piyasa Gereklilikleri Kapsamında Değerlendirilmesi: Hacettepe Örneklemi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı (International Conference on Social Science/ ICOSS), Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.483-492

“Türkiye’deki Çeviri Eğitiminde Teknoloji Kullanımının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma”

Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı (International Conference on Quality in Higher Education-ICQH), Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017

“Reflets politiques du Contrat social de Rousseau dans le monde turco-arabe par la traduction”

Congres XII. de Francophonie (2017)(12. Frankofoni Kongresi), Denizli, Turkey, 4 - 05 May 2017

TERMİNOLOJİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE TERMİNOLOJİ ÇALIŞMASI VE ÇEVİRİ

III. Uluslarası Sözlükbilimi Sempozyumu : "Sözlükbilimi Terminolojisi", Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016

Books & Book Chapters

French-Turkish Terminology Study within The Scope of Machine Translation Pre-Editing and Post-Editing

in: Language and Literature Studies II, ÖRDEM Eser, DAĞISTANLIOĞLU B. Erdem, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.27-53, 2023

An Analysis on the Representation of Symbolic Language in French Translation of Turkish Folk Song

in: Contributions on the Topic of Language Contact, Derya Perk & Betül Yalçınkaya Akçit, Editor, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, pp.196-218, 2021

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TÜRKİYE ÇEVİRİ TARİHİNE YANSIMALARI

in: Filoloji Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Dursun Köse, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.33-61, 2018

Metrics

Publication

34

Project

2

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals