Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çeviri teknolojileri, yerelleştirme konulu lisansüstü tezlerin Türkçe çeviribilim literatürü bağlamında değerlendirilmesi

Turkish Studies - Language and Literature, vol.15, no.1, pp.497-514, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ŞİİR ÇEVİRİSİNDE KARILAŞILAN ZORLUKLAR: PARMAKSIZ’IN SEÇME ŞİİRLERİNİN FRANSIZCAYA ÇEVİRİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.17, pp.35-56, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

GÜNDAY’IN ZİYAN ROMANININ FRANSIZCA ÇEVİRİSİ: ASKERİ SÖYLEMLERİNAKTARIMINDA İDEOLOJİK BAĞLAMIN TEMSİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.15, pp.208-231, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’deki Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Yürütülen Terminoloji Çalışmalarında Yeni Yönelimler

TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.13, no.12, pp.575-590, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Çeviri Yapıtlarıyla Amin Maalouf’un Türk Yazın Çoğuldizgesindeki Yeri

Folklor/Edebiyat, vol.23, pp.299-318, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

AMİN MAALOUF’UN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ: ÇEVİRİ STRATEJİLERİNİN YAZARIN EDEBİYATIMIZDAKİ ALIMLANIŞINA ETKİSİ

International Journal of Language Academy, vol.5, pp.374-400, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

INTERCULTURAL INTERACTION AND TRANSLATION

Humanities and Social Sciences Review, vol.5, no.2, pp.51-60, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amin Maalouf un Afrikalı Leo ve Semerkant Romanlarında Kültürel Unsurların Çevirisi Üzerine Bir İnceleme

Journal of International Social Research, vol.8, pp.222-232, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

L’exotisme de Maalouf Dans Léon L’africain, Le Premier Siècle Après Béatrice et Les Échelles Du Levant

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.55, no.1, pp.381-397, 2015 (National Refreed University Journal)

Le réalisme magique dans Le Livre de Nuit et Nuit-d’xxAmbre de Syvie Germain

Littera Edebiyat Yazıları, vol.28, pp.63-69, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

”Yazılı Çevirmenlik Meslek Bilgisi” Dersinin Piyasa Gereklilikleri Kapsamında Değerlendirilmesi: Hacettepe Örneklemi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı (International Conference on Social Science/ ICOSS), Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.483-492

“Türkiye’deki Çeviri Eğitiminde Teknoloji Kullanımının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma”

Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı (International Conference on Quality in Higher Education-ICQH), Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017

“Amin Maalouf’un Türkçeye Yapılan Çevirilerinin Çoğuldizge Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi”

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.253

“Reflets politiques du Contrat social de Rousseau dans le monde turco-arabe par la traduction”

Congres XII. de Francophonie (2017)(12. Frankofoni Kongresi), Denizli, Turkey, 4 - 05 May 2017

TERMİNOLOJİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE TERMİNOLOJİ ÇALIŞMASI VE ÇEVİRİ

III. Uluslarası Sözlükbilimi Sempozyumu : "Sözlükbilimi Terminolojisi", Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016

Çeviri Yazılımlarında Terminoloji Çalışmasının Önemi

II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2015

Books & Book Chapters