Publications & Works

Articles Published in Other Journals

COVID-19 Terms in Turkish print media: problems and solution suggestions

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.Ö9, pp.525-551, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Terminological Problems faced by Freelance Legal Translators in Turkey and Solution Proposal

Journal of Social Research and Behavioral Sciences , vol.7, no.13, pp.424-450, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Çeviri teknolojileri, yerelleştirme konulu lisansüstü tezlerin Türkçe çeviribilim literatürü bağlamında değerlendirilmesi

Turkish Studies - Language and Literature, vol.15, no.1, pp.497-514, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’deki Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Yürütülen Terminoloji Çalışmalarında Yeni Yönelimler

TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.13, no.12, pp.575-590, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

“Çeviri Yapıtlarıyla Amin Maalouf’un Türk Yazın Çoğuldizgesindeki Yeri

Folklor/Edebiyat, vol.23, no.91, pp.299-318, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

INTERCULTURAL INTERACTION AND TRANSLATION

Humanities and Social Sciences Review, vol.5, no.2, pp.51-60, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Amin Maalouf un Afrikalı Leo ve Semerkant Romanlarında Kültürel Unsurların Çevirisi Üzerine Bir İnceleme

Journal of International Social Research, vol.8, pp.222-232, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

L’exotisme de Maalouf Dans Léon L’africain, Le Premier Siècle Après Béatrice et Les Échelles Du Levant

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.55, no.1, pp.381-397, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Le réalisme magique dans Le Livre de Nuit et Nuit-d’Ambre de Syvie Germain

Littera Edebiyat Yazıları, vol.28, pp.63-69, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Evaluation of The Problems Encountered By Translators In Turkey During The Covid-19 Process

Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 20 - 22 October 2021, pp.237-253 Sustainable Development

”Yazılı Çevirmenlik Meslek Bilgisi” Dersinin Piyasa Gereklilikleri Kapsamında Değerlendirilmesi: Hacettepe Örneklemi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı (International Conference on Social Science/ ICOSS), Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.483-492

“Türkiye’deki Çeviri Eğitiminde Teknoloji Kullanımının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma”

Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı (International Conference on Quality in Higher Education-ICQH), Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017

“Reflets politiques du Contrat social de Rousseau dans le monde turco-arabe par la traduction”

Congres XII. de Francophonie (2017)(12. Frankofoni Kongresi), Denizli, Turkey, 4 - 05 May 2017

TERMİNOLOJİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE TERMİNOLOJİ ÇALIŞMASI VE ÇEVİRİ

III. Uluslarası Sözlükbilimi Sempozyumu : "Sözlükbilimi Terminolojisi", Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016

Books & Book Chapters

An Analysis on the Representation of Symbolic Language in French Translation of Turkish Folk Song

in: Contributions on the Topic of Language Contact, Derya Perk & Betül Yalçınkaya Akçit, Editor, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, pp.196-218, 2021

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TÜRKİYE ÇEVİRİ TARİHİNE YANSIMALARI

in: Filoloji Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Dursun Köse, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.33-61, 2018