Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GUT MICROBIOME AND OBESITY ASSOCIATEDDISEASES: CURRENT PERSPECTIVE

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, 1 - 03 July 2019 Sustainable Development

THE INTEGRATED PROTEOMICS AND METABOLOMICS ANALYSIS OFESCHERICHIA COLI UNDER OFLOXACIN STRESS

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, 1 - 03 July 2019

Mikropipette Mikrobiyota:Analiz Yöntemleri

İnönü Üniversitesi bilimsel Araştırma topluluğu 5.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Turkey, 27 April 2018

Bağırsak Mikrobiyotası ve Metagenomik Yaklaşım

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Effect of single early-in-life antibiotic course on microbial community structure and susceptibility to DSS-induced colitis

30th International Workshop of the European-Helicobacter-and-Microbiota-Study-Group (EHMSG) on Helicobacter and Microbiota in Inflammation and Cancer, Bordeaux, France, 7 - 09 September 2017, vol.22 identifier

Bazı Scutellaria türlerinin antimikrobiyal aktiviteleri

20. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Turkey, 10 - 13 October 2012

Detection of H. pylori vacA and cagA Virulence Genotypes by PCR

22nd International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer, Oporto, Portugal, 17 - 19 September 2009, vol.14, pp.376 identifier

Books & Book Chapters

Mikrobiyota Tanımlama Yöntemleri

in: Türkiye Klinikleri Gastroenteropatoloji Özel Konular - Bağırsak Mikrobiyotası, Prof. Dr. Hakan Alagözlü, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.5-11, 2018

Mikrobiyolojik Yöntemler

in: Türk Farmakopesi 2017, , Editor, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2018

Nonfermenterlerin İzolasyonu İçin Öneriler En Sık Rastlanan Türlerin Tanımlanması

in: Koneman’s Color Atlas andTextbook of Diagnostic Microbiology, Ahmet Başustaoğlu, Ayşe Dürdal Us, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.389, 2017

Metrics

Publication

59

Citation (WoS)

412

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

489

H-Index (Scopus)

13

Project

13

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals