Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2015 - Devam Ediyor Doktora

    Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2015 Yüksek Lisans

    Lise öğretmenlerinin görüşlerine göre algılanan örgütsel destek ve psikolojik sermaye ilişkisi

    Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

  • C2 Yeterlilik İngilizce