Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2017 - Continues Head of Department

  Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

 • 2015 - Continues Head of Department

  Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

 • 2018 - 2021 Dean

  Hacettepe University, İletişim Fakültesi

 • 2007 - 2013 Head of Department

  Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

 • 2003 - 2004 Vice Dean

  Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

Non Academic Experience

 • 2020 - Continues BİDEB DANIŞMA KURULU

  TÜBİTAK

 • 2020 - Continues MC

  European Cooperation in Science and Technology COST CA19143 - Global Digital Human Rights Network

 • 2018 - Continues Üye

  Veri Okuryazarlığı Derneği

 • 2020 - 2022 üye

  UNESCO MİLLİ KOMİTESİ İLETİŞİM İHTİSAS KOMİSYONU

 • 2021 - 2021 Danışma Kurulu Üyesi

  Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi

 • 2020 - 2021 Dernek Üyeliği

  IAMCR

 • 2017 - 2017 Yeni Medya Çalışmaları 3.Ulusal Kongresi

  Alternatif Bilişim Derneği

 • 2015 - 2016 Danışman

  KAOS GL

 • 2012 - 2016 DANIŞMA KURULU ÜYESİ

  TÜBİTAK SOBAG

 • 2005 - 2011 Çeşitli akademik kademeler (Doç., Prof.)

  Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi

 • 1990 - 2005 Çeşitli akademik kademeler (Ar.Gör, Yard.Doç, Doç.)

  Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Courses

 • Undergraduate İLETİŞİM HUKUKU VE FİKRİ HAKLAR

 • Postgraduate Radyo, Televizyon ve Sinemada Kültür Politikaları

 • Postgraduate YENİ MEDYA ÇALIŞMALARINA GİRİŞ

 • Postgraduate İLT 600 İletişim Araştırmaları Seminer

 • Doctorate İLT 700 İletişim Araştırmaları Doktora Seminer

 • Postgraduate İLT 648 Yeni Medya Çalışmaları

 • Doctorate İLT 734 Yeni Medya Sosyolojisi Kuram

 • Postgraduate İLT 648 Yeni Medya Çalışmalarına Giriş

 • Undergraduate İLT 101 Eleştirel Medya Okuryazarlığı