Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The effects of various mixing vehicles on push out bond strength of ProRoot MTA

18th Biennal Congress Of The European Society Of Endodontology, Brüksel, Belgium, 14 - 16 September 2017, vol.50, pp.32

Film Kalınlığının Farklı Kök Kanal Dolgu Patlarının Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 October 2013