Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • LisansPDR-224 Öğrenme Psikolojisi

 • LisansPDR 407 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • LisansPDR 411 Psi. Ölçm. Aracı Geliştirme

 • DoktoraPDR 224 Öğrenme Psikolojisi

 • DoktoraPDR 777 İleri Araştırma Teknikleri

 • LisansPDR 347 Mesleki Reh. ve Danışma

 • LisansPDR 777 İleri Araştırma Teknikleri

 • LisansPDR 234 Test Dışı Teknikler

 • LisansPDR 345 Mesleki Reh. ve Danışma

 • LisansPDR 664 Kariyer Psi. Danışması Uyg.

 • LisansPDR 233 Psikolojik Testler

 • LisansPDR 677 Bilimsel Araştırma Yöntemleri veYayın Etiği

 • LisansPDR 303 Psikolojik Testler

 • LisansPDR 348 Mesleki Reh. ve Danışma Uyg.

 • LisansPDR 622 Kişiliğin Gelişimi ve Uyum Probl

Yönetilen Tezler

 • Lise öğrencilerinin okul terk risklerini etkileyen öğrenci ve okul düzeyindeki faktörler

  ÖZER A.

  O.Zorbaz(Öğrenci), Doktora, 2018

 • YAŞAM KALİTESİNİN YORDAYICILARI: TÜRKİYE VE IRAN ÖRNEĞİ

  ÖZER A.

  Z.ASLE(Öğrenci), Doktora, 2017

 • Ortaokul öğrencilerinin okul reddi ve okul terki risklerinin zorbalık- mağduriyet kategorilerine göre incelenmesi

  ÖZER A.

  M.ÖZGÜ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Okul Terk Riski Ölçeğinin geliştirilmesi

  ÖZER A.

  Z.SÜTÇÜ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Akademik İyimserlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanabilirliğinin incelenmesi

  ÖZER A.

  G.YILDIZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011