Education Information

Education Information

 • 2012 - 2013 Post Doctorate

  University of Minnesota, College of Education and Human Development, Educational Administration, United States Of America

 • 2006 - 2011 Doctorate

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ve Politikası, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ve Politikası, Turkey

 • 1994 - 2000 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Education, Department Of Educational Sciences, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Öğrenci yılmazlığına etki eden faktörlere ilişkin Ankara ili genel lise ve anadolu lisesi yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Teftişi Anabilim Dalı

 • 2006 Postgraduate

  Ankara ili lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English