Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of Saharan dust on the copper uptake by Lemna minor

Archives Of Environmental Protection, cilt.45, no.4, ss.84-91, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology

Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, cilt.4, no.32, ss.32-42, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eutrophication and Its Some Relationships Between Desert Dusts

publication descriptionThe 8th International Scientific Research Congress (UBAK) Science and Engineering publication description, Çorum, Türkiye, 22 - 23 Ağustos 2020, ss.188-195

Lemna minor’un Bakır Kirliliğinde Kullanımı: Atmosferik Toz İlişkisi.

12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi , Ankara, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, cilt.9786050110623, ss.93-95

Değişik Besi Ortamlarının Alg Büyümesindeki Etkisi: Atmosferik Toz İlişkisi.

Ulusal Alg Teknolojisi Sempozyum, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2016, ss.66-68

The Impact of Different Growth Media on the Phytoremediation of Cu by Lemna minor.

2nd International Congress of Forensic Toxicology, Ankara, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2016, ss.55-56

The Impact of Different Growth Media on the Algae Development: An Association With Atmospheric Dust

The International Congress on Civil and Environmental Engineering, ICOCEE- CAPPADOCIA , Nevşehir, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2015, ss.20-22