Üremiye Gölünüm Kıyılarındaki Endemik Atriplex Verrucifera Türünün Üzerine Bir Çalışma.


Rashidi A.

INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENCES AND ENGINEERING FOR SUSTAINABILITY, Turkey, Istanbul., İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2021, vol.0, pp.34-36

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 0
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.34-36

Abstract

Dünya üzerindeki toprakların yaklaşık %55’ini kurak alan ise bu alanların farklı seviyelerde tuzluluk problemleri vardır. Çöllerin ve tuzlu toprakların daha fazla genişlemesini önlemek amacıyla tuz seven bitkilerin (Halofit) üzerinde araştırmalar gerekmekte ve bu tip bölgelerin yeniden doğal hayata geçirilebilmeleri önem taşımaktadır. Halofit grubundan; Atriplex verrucifera İran’da kurak ve özellikle tuzlu Üremiye Göl kıyılarında doğal olarak yetişen, dayanıklı ve zorunlu (Obligat) Halofit” olarak yaşamaktadır. Atriplex verrucifera sıcaklık toleransı geniştir ( -18 ° C ile + 40° C) ve tozlu ortamlarda osmotik kontrolünü sağlayarak tuzun zararlı etkilerinden kendini koruduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada doğal yaşam ortamında yetişen A.Verrucifera bitkinin rejenerasyonu üzerine toprak faktörlerinin etkilerini incelenmiştir. Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bitki arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Üremiye Gölünün doğu-batı yönündeki kıyısından 30 toprak numunesi; 0-10 cm ve 10-30 cm derinliklerinden, Systematic Random Sampling metod ile alınmıştır. Bitki ile ve toprak özelliklerin arasındaki ilişkiyi ortaya 35 INARS Congress 2021Bildiri Özetleri Kitabı/ INARS Congress 2021Abstracts koymak adına örnekler alındıktan sonra Enter metodu ile Multi Regresyon analizi yapılmıştır. İstatistik program olarak SAS kullanılmıştır. Atriplex Verrucifera rejenerasyonu ve toprak faktörler arasında en çok toprağın sodyum adsorpsiyon oranı ile (SAR) ilişkili olduğu gösterilmiştir.