Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology

Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, vol.4, pp.32-42, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

453- Tuz Gölü çevresinde yayılış gösteren endemik Centaurea tuzgoluensis (Asteraceae)’in fitoremediasyon uygulamalarında kullanılabilirliğinin belirlenmesi amacıyla bazı ağır metal (Fe, Ni, Cu ve Zn) içeriklerinin araştırılması

3rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2021) December 15-17, 2021 www.EurasianSciEnTech.org, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021, vol.3, no.3, pp.139-140 Sustainable Development

Aksaray'da yetişen endemik Limonium anatolicum türünün koruma öncelikleri

4th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences , Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2021, vol.4, no.389, pp.43-44

Üremiye Gölünüm Kıyılarındaki Endemik Atriplex Verrucifera Türünün Üzerine Bir Çalışma.

INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENCES AND ENGINEERING FOR SUSTAINABILITY, Turkey, Istanbul., İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2021, vol.0, pp.34-36

Aksaray'da Yetişen Endemik Centaurea Tuzgoluensis Türünün Koruma Stratejisi Üzerine Bir Çalışma

10th International Ecology Symposium, Bursa, Turkey, 26 - 28 November 2020, vol.10, pp.84-85 Sustainable Development

Eutrophication and Its Some Relationships Between Desert Dusts

publication descriptionThe 8th International Scientific Research Congress (UBAK) Science and Engineering publication description, Çorum, Turkey, 22 - 23 August 2020, pp.188-195 Sustainable Development

Lemna minor’un Bakır Kirliliğinde Kullanımı: Atmosferik Toz İlişkisi.

12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi , Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.9786050110623, pp.93-95

Değişik Besi Ortamlarının Alg Büyümesindeki Etkisi: Atmosferik Toz İlişkisi.

Ulusal Alg Teknolojisi Sempozyum, İzmir, Turkey, 24 - 27 May 2016, pp.66-68

The Impact of Different Growth Media on the Phytoremediation of Cu by Lemna minor.

2nd International Congress of Forensic Toxicology, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2016, pp.55-56

The Impact of Different Growth Media on the Algae Development: An Association With Atmospheric Dust

The International Congress on Civil and Environmental Engineering, ICOCEE- CAPPADOCIA , Nevşehir, Turkey, 20 - 23 May 2015, pp.20-22