Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2023 Eğitim Vizyonu Uygulayıcısı Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

2023 Eğitim Vizyonu Kapsamında Özel/Üstün Yeteneklilerin Eğitimi

6. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), 19 - 22 Haziran 2019

2023 Eğitim Vizyonu ve Öğretmenlik Meslek Kanunu.

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Türkiye, 19 - 20 Mart 2019

Psikolojik Danışman Adayları Meslekleri ile İlgili Neleri Bilmek İstiyor?

Vth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2 - 05 Mayıs 2018

Öğretim Hizmetinin Yeterliğine İlişkin Algı: Ölçek Geliştirme Çalışması.

4. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), 11 - 14 Mayıs 2017

Üstün Yetenekli 3.Sınıf Öğrencilerine Yönelik Tematik Öğretim Etkinlikleri: Uygulama ve Değerlendirme

International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices. (INTAG), 4 - 06 Mayıs 2017

Üstün Yeteneklilere Yönelik Tematik Etkinlikler: İlkokul Birinci Sınıf Örneği

International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices. (INTAG), 4 - 06 Mayıs 2017

Üstün Yeteneklilere Yönelik Tematik Etkinlikler: İlkokul Birinci Sınıf Örneği

Uluslararası Üstün Yetenekliler/ Zekalılar Konferansı, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

Investigation of Postgraduate Theses about Gifted Talented Education in Turkey

Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology, Rijeka, Hırvatistan, 18 Mayıs - 21 Haziran 2016

9 Sınıf Fizik Dersi Erişi Düzeyinin Belirlenmesi

III rd International Eurasian EducationalResearch Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Investigation Of Postgraduate Theses About Gifted Talented Education İn Turkey

13. Excellence in Education & Psychology: Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices, 18 - 21 Mayıs 2016

Okul Öncesi Programların Üstün Özel Yetenek Açısından Sosyal Ağ Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016

Brain based learning studies in Turkey

34. International Society for Teacher Education, 22 - 25 Nisan 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Öğretmen Yetiştirme Sistemimizin Geliştirilmesi

Eğitim Vizyonumuz Üzerine Tartışmalar, Doç.Dr.Fuat TANHAN, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.16-24, 2019 Creative Commons License