Brain-Based Learning Studies in Turkey: A Review for Methodological Analysis


Creative Commons License

ŞEN Z., başar T., aşkın I., TURAN S.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, no.181, pp.41-56, 2015 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 40 Issue: 181
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.15390/eb.2015.4555
  • Journal Name: EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.41-56
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Many researches have been conducted about how learning occurs for years. Educators have tried to organize teaching-learning process in accordance with the brain researches and “brain-based learning” concept has emerged. Although neuroscience studies confirm that there is a relationship between brain and learning, it is also stated that making generalizations about how teaching should be in class can be risky. This study is aimed to present a methodological analysis on the brain based studies in Turkey. Teaching activities used in this study have also been analyzed. Accordingly, postgraduate thesis and articles in Turkey were analyzed and evaluated with a rubric according to these categories: the suitability of the method to the research problems, whether the scientific method is applied properly or not (population and sample selection, identification of variables, conducting the experimental process, suitability of the measurement tool to the aim of the research, reliability and validity studies, findings, results and recommendations) and the suitability of findings to the research problems. Criteria were determined for each category in the rubric and rated as poor, fair, and excellent. According to the results, it was found that examined studies were generally evaluated as fair methodologically. Teaching activities were exemplified, weaknesses and strengths of the studies were discussed.

Uzun yıllardır, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin birçok çalışma yapılmıştır. Eğitimciler beyin araştırmaları bulguları doğrultusunda öğretme-öğrenme sürecini düzenlemeye çalışmışlardır ve bunun sonucu olarak “beyin temelli öğrenme” kavramı doğmuştur. Sinirbilim alanındaki çalışmalar beyin ve öğrenme arasında bir ilişki olduğunu doğrulasa da sınıflarda öğretimin nasıl olması gerektiği hakkında genellemeler yapmanın riskli olduğu da belirtilmiştir. Bu araştırmada, Türkiye’deki beyin temelli öğrenme araştırmalarının metodolojik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu çalışmalarda kullanılan öğretim etkinlikleri de analiz edilmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye’deki lisansüstü tezler ve makaleler dereceli puanlama anahtarı aracılığıyla şu kategorilere göre analiz edilip değerlendirilmiştir: araştırma yönteminin araştırma sorularına uygunluğu; bilimsel yöntemin uygun şekilde izlenip izlenmediği (evren ve örneklem seçimi, değişkenlerin belirlenmesi, deneysel sürecin yürütülmesi, ölçme araçlarının araştırma amacına uygunluğu ve geçerlikgüvenirliği, yapılan analizler, bulgular, sonuçlar ve öneriler) ve bulguların araştırma sorularına uygunluğu. Dereceli puanlama anahtarında her kategori için ölçütler belirlenmiş ve zayıf, orta ve mükemmel olarak derecelendirilmiştir. Sonuçlara göre, analiz edilen çalışmaların metodolojik açıdan genellikle orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretim etkinlikleri örneklendirilmiş ve çalışmaların güçlü ve zayıf yönleri tartışılmıştır.