Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023 Eğitim Vizyonu Uygulayıcısı Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

2023 Eğitim Vizyonu Kapsamında Özel/Üstün Yeteneklilerin Eğitimi

6. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), 19 - 22 June 2019

2023 Eğitim Vizyonu ve Öğretmenlik Meslek Kanunu.

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Turkey, 19 - 20 March 2019

Psikolojik Danışman Adayları Meslekleri ile İlgili Neleri Bilmek İstiyor?

Vth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2 - 05 May 2018

Öğretim Hizmetinin Yeterliğine İlişkin Algı: Ölçek Geliştirme Çalışması.

4. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), 11 - 14 May 2017

Üstün Yeteneklilere Yönelik Tematik Etkinlikler: İlkokul Birinci Sınıf Örneği

International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices. (INTAG), 4 - 06 May 2017

Investigation of Postgraduate Theses about Gifted Talented Education in Turkey

Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology, Rijeka, Croatia, 18 May - 21 June 2016

9 Sınıf Fizik Dersi Erişi Düzeyinin Belirlenmesi

III rd International Eurasian EducationalResearch Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Investigation Of Postgraduate Theses About Gifted Talented Education İn Turkey

13. Excellence in Education & Psychology: Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices, 18 - 21 May 2016

Okul Öncesi Programların Üstün Özel Yetenek Açısından Sosyal Ağ Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Brain based learning studies in Turkey

34. International Society for Teacher Education, 22 - 25 April 2014

Books & Book Chapters

Öğretmen Yetiştirme Sistemimizin Geliştirilmesi

in: Eğitim Vizyonumuz Üzerine Tartışmalar, Doç.Dr.Fuat TANHAN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.16-24, 2019 Creative Commons License